ADHD

ADHD is als letterwoord zo goed ingeburgerd, dat we ons nauwelijks kunnen herinneren wat het precies betekent. ADHD is een afkorting van een Engelstalige term: ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. In het Nederlands spreken we van een ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’.

ADHD is geen modeverschijnsel maar een stoornis. Kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD vertonen in hun gedrag twee opvallende groepen gedragskenmerken, met name aandachtstekort en hyperactiviteit-impulsiviteit.

Opgemaakt door Vzw Zit Stil.

dinsdag, april 2, 2013 - 11:12

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek