Wat is het?

ADHD is als letterwoord zo goed ingeburgerd, dat we ons nauwelijks kunnen herinneren wat het precies betekent. ADHD is een afkorting van een Engelstalige term: ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. In het Nederlands spreken we van een ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’.

ADHD is geen modeverschijnsel. Het is een neurobiologisch bepaalde stoornis. Het heeft te maken met een biologisch ‘anderszijn’ op niveau van de hersenen. Dit ‘anders-zijn’ uit zich via het gedrag.

ADHD is geen modeverschijnsel

Toch kunnen er binnen het beeld van ADHD nog grote verschillen zijn. Dit heeft o.a. te maken met de drie subtypen:
ADHD, het gecombineerde type
ADHD, het overwegend onoplettende type (in de volksmond ADD genoemd)
ADHD, het overwegend hyperactief - impulsief type.

Kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD vertonen in hun gedrag twee opvallende groepen gedragskenmerken, met name aandachtstekort en hyperactiviteit-impulsiviteit.

  • Aandachtstekort wil zeggen dat het ‘aandachtsniveau’ onvoldoende aangepast is aan de eisen van omgeving. Men kan de aandacht niet lang genoeg bij een taak of een activiteit houden om ze naar behoren af te werken. Men gaat vaak onvoldoende planmatig tewerk en is altijd wel iets vergeten of kwijt. Organisatie en orde scheppen in de chaos gaat moeilijk.
  • Hyperactiviteit wil zeggen dat het ‘activiteitsniveau’ niet goed is aangepast aan de verwachtingen van de omgeving. Men is vaak te hevig, te druk op momenten dat het niet wordt verwacht of ongepast is, of men voelt een voortdurende onrust.
  • Impulsiviteit wil zeggen dat men er niet in slaagt eerst goed na te denken vooraleer men iets doet of zegt.

Diagnose

Op het eerste gezicht lijkt dit niet zo moeilijk, maar de kenmerken van ADHD kunnen naargelang de leeftijd, de situatie, de aanwezigheid van andere personen… heel verschillend zijn. Bovendien kunnen deze kenmerken ook het symptoom zijn van een andere of gelijkaardige stoornis. Het is daarom niet gemakkelijk om ADHD vast te stellen en de diagnose is zeer complex. ADHD wordt vastgesteld bij voorkeur door een team van specialisten.

Oorzaken

ADHD is grotendeels erfelijk bepaald en komt meer voor bij jongens dan bij meisjes. Het is niet te genezen, maar je kan wel er mee leren leven. In bepaalde levensfasen kan er een piek zijn in het gedrag.

dinsdag, april 2, 2013 - 11:12

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek