Beweging & sport

Beweging, aandacht voor gezonde voeding,… kiezen voor een gezonde levensstijl is een actueel onderwerp in onze samenleving.
 
Kinderen bewegen doorgaans graag en hebben dat ook nodig om zich goed te ontwikkelen. Veel ouders stellen zich vragen over hoe ze een gezonde opvoeding kunnen meegeven.
 
Hoe kan ik mijn kind stimuleren om te sporten? Zit mijn kind niet te veel voor de tv of de computer? Is de buurt voldoende veilig om mijn zoon/dochter buiten te laten spelen?
 
Je leest er meer over op deze themapagina.

Wat is beweging?

Een leuke ontspanning
Sporten en bewegen vormen een bron van ontspanning en plezier. Voor kleine kinderen valt bewegen vaak samen met spelen. Voor jongeren wordt het samen zijn met vrienden vaak belangrijk. Een sportvereniging is in dat opzicht een ideale plaats om vrienden te maken. Sporten kan ook een fijne manier zijn om je hoofd leeg te maken, om stress van je af te schudden, om je energie in kwijt te kunnen, of zelfs om je af te reageren. 
 
Belangrijk voor je gezondheid
Bewegen is natuurlijk ook gezond. Tegenwoordig wordt sporten vaak geassocieerd met het behouden of behalen van een gezond gewicht. Voldoende bewegen, samen met een gezonde voeding, draagt inderdaad bij tot een gezond gewicht. Maar bewegen is van vitaal belang voor alle kinderen, met of zonder gewichtsproblemen. Onderzoek toont aan dat mensen die te weinig bewegen een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van allerlei gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld diabetes type 2, hartaandoeningen,…). Regelmatig sporten en bewegen kan heel wat gezondheidsproblemen voorkomen.

Hoe belangrijk is beweging?

Bewegen is belangrijk voor de totale ontwikkeling van kinderen en jongeren.
  • Door veel te bewegen worden kinderen vaardiger op motorisch vlak. Ze leren rollen, springen, fietsen, maar ook hun evenwicht houden, hun lichaam in de ruimte situeren,… 
  • Bewegingsactiviteiten in groep dragen bij tot de sociale ontwikkeling. Een kind leert zo samenwerken, rekening houden met andermans plannen of wensen, samen plezier maken, delen, …
  • Beweging heeft ook invloed op de psychische gezondheid. Actieve mensen voelen zich doorgaans goed in hun vel. 
  • Word je kind ouder, dan ontgroeit hij/zij misschien wel de actieve ‘spelletjes’. Maar ook voor oudere kinderen blijft het belangrijk om regelmatig (samen) actieve dingen te doen. 
  • Teveel stilzitten is een van de belangrijkste oorzaken van overgewicht bij kinderen. Overgewicht bij kinderen is op zijn beurt geassocieerd met een aantal gezondheidsproblemen, zoals hoge bloeddruk en diabetes type 2. Overgewicht kan ook een invloed hebben op de mentale gezondheid van kinderen. Kinderen met overgewicht kunnen een verminderd gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben en kunnen schuld-, angst of –schaamtegevoelens ervaren.
Kinderen krijgen minder spontane beweegkansen dan vroeger
Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren vandaag onvoldoende bewegen. Ze krijgen minder spontante beweegkansen dan vroeger. Dat komt onder meer omdat buitenspelen dikwijls als ‘gevaarlijk’ beschouwd wordt: door het drukke verkeer, door de angst dat er iets kan gebeuren,... Ook zijn er steeds meer ontspanningsvormen waarbij beweging geen rol speelt: spelletjes op de computer, tv-kijken,… En ook op school en in de auto zitten kinderen stil. 
Kinderen zouden gemiddeld genomen best minstens één uur per dag bewegen.
 
Onder ‘Wat kan je doen’ vind je tips om je kind zijn bewegingsgoesting te prikkelen.

Wat kan je doen?

Samen zoeken naar wat leuk is
Over het algemeen spelen en bewegen kinderen graag. Anderen hebben een duwtje in de rug nodig. Help je kind ontdekken wat de mogelijkheden zijn en wat hij of zij graag doet: rennen, klimmen, dansen, met een bal spelen, …? Elk kind is immers verschillend. Het zou best kunnen dat je kind een hekel heeft aan balspelen, maar wel graag gaat fietsen. Vind je kind een bepaalde sport niet leuk? Dan kan je voorstellen om ook eens iets anders uit te proberen.
 
Als het mogelijk is binnen jullie gezin, kun je je kind stimuleren om zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Misschien wil je kind wel graag dansles volgen of zich aansluiten bij een volleybalclub? Ook in een jeugdbeweging kunnen kinderen zich actief uitleven. De jeugdbeweging Akabe is er voor kinderen met en zonder fysieke en/of mentale beperking. 
Andere kinderen zijn dan misschien geen fan van groepsport en gaan liever alleen zwemmen, lopen, …
Kinderen kunnen doorheen de dag in de eigen omgeving heel wat bewegen
 
Je dagelijks leven in beweging
Een wekelijkse sportles bij een sportvereniging kan tof en gezond zijn, maar is niet altijd mogelijk. Soms laat een drukke agenda of een beperkter budget dat niet toe. Dat hoeft ook niet. In je eigen omgeving kunnen kinderen doorheen de dag heel wat bewegen: de trap te nemen in plaats van de lift, op zondag samen naar de bakker wandelen, de boodschappen mee naar binnen dragen, buiten spelen, voor kleine verplaatsingen de auto laten staan, met andere ouders afspreken om de kinderen om de beurt fietsend naar school te brengen,…?
Kun je wat meer tijd vrijmaken, ga dan bijvoorbeeld samen wandelen of spelen in een park in de buurt of fietsen door de wijk. 
Er bestaat heel wat speelgoed dat kinderen van allerhande leeftijd uitdaagt om te bewegen. Maar vele kinderen spelen en bewegen ook graag met ‘alledaags materiaal’. Een kartonnen doos wordt een tunnel om door te kruipen, wat lepels en potten worden een drumstel om eens hevig te keer op te gaan. Sommige kinderen vinden het leuk om de handen uit de mouwen te steken in de tuin, anderen gaan enthousiast met wat poetsgerij aan de slag,…
 
Zien bewegen doet bewegen
Kinderen vinden het doorgaans fijn om samen met hun ouders bezig te zijn. Probeer je kind te betrekken bij jouw activiteiten: samen met de fiets boodschappen doen, een brief gaan posten, de was in de kasten leggen,… Je kind beweegt en ondertussen versterk je de band tussen jullie twee en creëer je een positieve sfeer binnen het gezin.
Opvoeden is ook … als ouder het voorbeeld geven. Ouders zijn het belangrijkste voorbeeld voor een kind. Een kind dat zijn ouders ziet bewegen of sporten, wordt geïnspireerd om zelf ook te bewegen. En natuurlijk is bewegen ook gewoon gezond voor jezelf als ouder. 
Probeer de leuke aspecten van sporten en bewegen in de verf te zetten
 
Bah, bewegen
Maar wat als je kind echt niet graag beweegt? Sommige kinderen zeggen dat ze een hekel hebben aan bewegen, zijn er moeilijk toe te overhalen, of hebben een wat luiere aard. Andere kinderen voelen zich onhandig en denken dat ze ‘slecht zijn in sporten’. Ze hebben het gevoel dat ‘bewegen’ niets voor hen is, of ze associëren bewegen meteen met de turnles op school die ze misschien niet zo leuk vinden. Kinderen die overgewicht hebben, kunnen druk op hun schouders voelen om te sporten om af te vallen. Bewegen is dan een verplicht nummer om een groter doel, namelijk afvallen, te bereiken. 
Probeer je kind te motiveren om te bewegen, maar dwing het niet om dingen te doen waar het geen zin in heeft. Dat zal eerder een tegengesteld effect hebben en weerstand creëren. Je kind verplichten om te sporten of er een beloning aan vasthangen, kan de indruk versterken dat bewegen inderdaad niet leuk is. Praat over sport en beweging vooral als een leuke ontspanning en vermijd dat er druk op gelegd wordt. Probeer de leuke aspecten van sporten en bewegen in de verf te zetten: plezier maken, je hoofd leeg maken, leuk moment met vrienden, tijd voor jezelf, …
 
Maak afspraken over tv- en computertijd
Door duidelijke afspraken te maken rond tv- en computergebruik, vermijd je dat je kind voortdurend voor een scherm stilzit. Als er geen limiet staat op het gebruik van tv en andere schermen, is het voor een kind erg moeilijk om deze tijd zelf te begrenzen en ook eens iets anders te doen. Door de schermtijd te beperken, zal je kind een alternatief moeten verzinnen om zich bezig te houden. Zo stimuleer je je kind om andere activiteiten te ontdekken en kan het zichzelf op meer actieve (of creatieve,…) vlakken ontplooien.
 
Buiten spelen
Kinderen hebben de natuurlijke behoefte om zich dagelijks eens goed uit te leven. In huis is de speelruimte daarvoor soms beperkt. Stimuleer je kind daarom om zoveel mogelijk buiten te spelen. Ook als het slechter weer is, kan een kind mits aangepaste kledij buitenspelen. Door actief bezig te zijn, zal je kind de regen of de koude amper voelen. 
 
Ben je bezorgd of de buurt wel voldoende veilig is? Probeer je eigen angsten te overwinnen en mogelijke gevaren niet te overschatten. Je kan met je kind duidelijke afspraken maken over waar en hoe lang het mag buitenspelen. Je kan ook zelf even meegaan, zodat je weet waar je kind zal spelen en je je kind eventueel kan inlichten over bijvoorbeeld verkeer in de omgeving.  In de meeste gemeentes zijn er speelpleintjes, parken of sportgelegenheden in de buurt waar kinderen meer afgeschermd van autoverkeer kunnen spelen.

Meer weten?

 
Op de website Gezond Opvoeden vind je onder meer informatie en tips rond beweging, zitgedrag en schermtijd. De website is bedoel voor ouders met kinderen van twee tot achttien jaar oud.
 
Op de website van Kind en Gezin vind je heel wat informatie over beweging bij baby’s, peuter en kleuters. De website geeft per leeftijdscategorie een overzicht van de fysieke mogelijkheden en voorkeuren om te bewegen.
 
Wie meer wil weten over onderzoek naar beweeggewoontes in Vlaanderen, kan een kijkje nemen op www.datvoeltbeter.be. Je vindt er ook een agenda van sportieve activiteiten in Vlaanderen.
 
De SNS-pas is een sportpas waarmee jongeren aansluitend aan de schooluren kunnen deelnemen aan verschillende sportactiviteiten (30 euro voor één semester, 45 euro voor twee semesters). Met een pas kan een jongere zelf kiezen wat, waar, wanneer en hoeveel hij/zij wil sporten, zonder vooraf te moeten inschrijven. Op de website van Sport na School kan je per gemeente zoeken welke sportactiviteiten er georganiseerd worden.
 
Op de website van de vzw Recreatief Aangepast Sporten vind je informatie over sportclubs voor personen met een fysieke beperking.
 
De website van G-Sport geeft een overzicht van mogelijke sportclubs en -initiatieven voor personen met een fysieke, mentale of zintuiglijke beperking. Er bestaat ook een gsport website per provincie. 
 
Op de website Uit met kinderen vind je een overzicht van speeltuinen per provincie en gemeente.
 
Op de themapagina over Buiten Spelen lees je meer over het belang van buiten spelen en wat je kan doen om je kind (en jezelf) warm te maken om buiten te spelen.
maandag, april 14, 2014 - 16:43

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek