Boekentip

Baloncu Dede – Opa Ballon. Feridun Oral (Yapi Kredi Publicaties)

Meertalig voorlezen in de bib van Diegem
Een voorleestip van Rein Callewaert (Foyer)
 
Op woensdag 1 juni  2016 sprong ik in Molenbeek mijn fiets op richting de bib van Diegem om er een handje te helpen bij hun allereerste meertalige voorleesuurtje. Altijd spannend, zo’n eerste keer maar de voorbereiding met de sympathieke bibmedewerkers en integratieambtenaar van Machelen-Diegem was erg vlot en met veel enthousiasme verlopen. We hadden het leuke Turks prentenboek “Baloncu Dede / Opa Ballon” uitgekozen, twee bereidwillige voorlezers gevonden, veel mond-aan-mond-reclame gemaakt en zelfs een heuse suikerspinmachine gehuurd. Ik had er een goed oog in.  
 
Om 14u druppelden de eerste kinderen binnen. Ik maakte kennis met Yassin en zijn broer Mounir, 7 en 9 jaar oud. Turks spraken ze niet, maar wel Arabisch, Frans, Nederlands en Duits. "Sprichst du auch Deutsch?", vroeg ik Mounir verwonderd. "Oui, un peu", antwoordde hij, om zichzelf meteen te verbeteren met "ja, ein bisschen". Ik moest lachen. Fantastisch vind ik ze, die kinderen van tegenwoordig, die zonder veel blikken of blozen van de ene taal naar de andere overschakelen. Ik kom ze dagelijks tegen hier in Brussel. Kinderen die thuis opgroeien met soms meer dan één moedertaal, naar een Nederlandstalige school gaan en op straat het nodige Frans oppikken.
Fantastisch, hoe deze kinderen van de ene taal op de andere overschakelen
Vaak met een bepaalde tongval, of een paar kromme zinsconstructies of valse vrienden tussendoor. Maar ik ben stiekem jaloers op het gemak en de spontaniteit waarmee die kinderen hun meertaligheid beleven. Op 9-jarige leeftijd was ik alleen maar perfect ééntalig in het Verkavelingsvlaams van “bachten de kupe”, en ik heb véél cursussen moeten volgen om mijn talenkennis bij te spijkeren. 
 
Professioneel werk ik vanuit mijn organisatie Foyer onder meer rond interculturaliteit en meertalig voorlezen. Eerst in het kader van de interculturele procesbegeleiding die we op vraag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in verschillende Nederlandstalige Brusselse bibliotheken op poten zetten, daarna ook meer en meer buiten de bibmuren, van scholen tot crèches, van buurtwerkingen tot festivals. 
Meertaligheid is al meer dan 45 jaar lang één van de speerpunten binnen de werking van Foyer. In het kader daarvan ontwikkelen we constant nieuwe projecten om meertaligheid in al haar facetten op de kaart te zetten.
Een brug tussen het Nederlands en de thuistalen
Zo riepen we ook de meertalige voorleesuurtjes in het leven. Daarbij wordt eenzelfde verhaal in twee talen voorgelezen door native speakers en gaan de kinderen daarna spelenderwijze aan de slag met het verhaal en de gebruikte talen. Het voorlezen zelf is daarbij niet zozeer het doel op zich, maar wel alles wat er rond gebeurt: hoe spreken we een nieuw publiek aan, op welke manier gaan we (meertalig) communiceren, hoe betrekken we de ouders en de voorleesvrijwilligers, kunnen er anderstalige boeken aangekocht worden,…  Met de meertalige voorleesuurtjes wil Foyer expliciet de brug slaan tussen het Nederlands en de thuistalen om op deze manier een diverser publiek van kinderen én ouders aan te trekken naar en te betrekken bij de bibliotheek, de school, crèche,... 
 
En het voorleesuurtje in de bib van Diegem die eerste juni? Dat was een groot succes. Meer dan 35 kinderen en een 15-tal volwassenen kwamen opdagen. De Turkse en Nederlandstalige vrijwilligsters hebben fantastisch voorgelezen, de knutselactiviteit en vooral de suikerspinnen vielen erg in de smaak en er was ambiance van het begin tot het einde. Bij de taalverwerkende activiteiten blonken de Turkstalige kinderen van trots omdat zij voor een keer konden uitpakken met hun moedertaal maar ook de niet-Turkstalige kinderen zetten hun beste beentje voor door uit volle borst bir - iki - üç - dört - beş (oftewel 1 - 2 - 3 - 4 - 5) mee te brullen. 
Meer van dan dus wat de bib van Diegem betreft. In september organiseren ze hun tweede meertalige voorleesuurtje, deze keer in het Nederlands en het Roemeens. En ook in Brussel blijven we verder aan de meertalige voorleeskar trekken. 
 
 
15/06/2016

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.