CKG Betlehem

Locatie: 

CKG Betlehem

Edgard Tinellaan 2b Mechelen
MechelenAntwerpen, Vlaams Gewest 2800
BE
Telefoon: 
015 44 67 67
Website: 
Beschrijving: 

Het CKG verleent zorg aan alle gezinnen met jonge kinderen tussen 0 en 12 jaar die moeilijkheden ervaren of vragen hebben betreffende de opvoeding van hun kind(eren). Elk gezin kan vrijwillig beroep doen op onze diensten.

Het CKG biedt op verschillende manieren opvoedingshulp aan:

• Crisisopvang. Bij een plotse onverwachte gebeurtenis in het gezin kan er onmiddellijk (crisis)opvang aan kinderen geboden worden.

• Begeleidingen aan huis. Wekelijks komt een begeleider bij het gezin aan huis om samen met het gezin na te gaan waar samen aan gewerkt kan worden, zodat de opvoeding weer loopt zoals gewenst.
Er wordt veel aandacht besteed aan een positief opvoedingsklimaat en het verstrekken van pedagogische adviezen teneinde de draagkracht te vergroten, de zelfstandigheid te verstevigen en de opvoedingssituatie te ondersteunen. Er wordt een hulpverleningsaanbod aangeboden dat de algemene ontplooiing en ontwikkeling van kinderen stimuleert.

• Amberbegeleiding. Deze intensieve begeleiding aan huis is mogelijk bij een gezin met een baby tot 6 maanden. Deze begeleiding van drie keer per week kan reeds opgestart worden één maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
Er wordt veel aandacht besteed aan een positief opvoedingsklimaat en aan de zorg voor een goede hechtingsrelatie.

• Gezin Centraal is een intensief kortdurend begeleidingsprogramma rond opvoeding aan huis, in combinatie met beperkte opvang van kinderen in de leergroep en/of oudertrainingen. Residentiële en ambulante begeleiding wordt aan kinderen geboden, in combinatie met coaching en ondersteuning van ouders in hun opvoedingsproblemen. Dit zowel in de thuiscontext van het gezin als binnen de leergroep. Ook de school en het netwerk van de ouders spelen een belangrijke rol in het hulpverleningstraject.

• STOP 4-7 is een trainingsprogramma voor kinderen tussen 4 en 7 jaar met gedragsproblemen thuis en/of op school. Het STOP 4-7 programma richt zich op het kind, de ouders en de school.
Tijdens een training van tien schooldagen wordt er aan kinderen ander gedrag aangeleerd. Ouders komen tien namiddagen samen om verschillende opvoedingsthema’s te bespreken en tips en ideeën uit te wisselen. Er worden ook enkele individuele momenten voorzien om met deze tips in het gezin aan de slag te gaan. Leerkrachten werken rond het thema opvoeding in de klas en leren een kind aan te sporen zich leuker te gedragen in de klas. Onze begeleider ondersteunt de leerkracht in de aanpak van het kind in de klas. Tijdens bezoeken in de klas wordt er samen met de leerkracht geoefend.

• Triple P is een pedagogisch programma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Dit kan individueel of in groep. Positief opvoeden staat centraal om gedragsverandering te bekomen..
Tijdens het groepsprogramma kunnen ouders hun ervaringen delen met andere ouders, veel informatie over opvoeding krijgen en samen vaardigheden inoefenen.
Tijdens het individuele programma dat bestaat uit 10 sessies krijgen ouders een intensieve training van positieve vaardigheden.

• De residentiële werking, waarbij langdurige residentiële opvang aan kinderen tot 3 jaar geboden wordt. De verwijzing gebeurt voornamelijk door de jeugdrechtbank of het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, via de centrale wachtlijst Jongerenwelzijn provincie Antwerpen.
De ouders en het sociale netwerk worden intensief begeleid in hun opvoedingsproblemen. Het perspectief is een heroriëntatie naar de familiale context en dit binnen een termijn van één à twee jaar.