Wat is het?

Een eenoudergezin is een gezin waarin één ouder samenleeft met haar of zijn kinderen, in een huishouding, waarin geen vaste partner van de ouder aanwezig is en waarin ten minste één kind jonger dan 18 jaar aanwezig is.

Je leefsituatie kan verschillende oorzaken hebben. Misschien hebben jij of je partner er (al dan niet gedwongen) voor gekozen jullie eigen weg te gaan en ben je gescheiden, misschien kun/wil je niet samenwonen met de vader/moeder van je kind of is je partner overleden. Je hebt hier niet om gevraagd, maar de omstandigheden dwingen je ertoe.

Steeds meer kinderen groeien op bij één ouder (ofwel bij hun samen maar niet tegelijkertijd). Het aantal eenoudergezinnen (moeders – vaders) neemt toe. Ook de samenleving kijkt anders naar alleenstaand ouderschap dan pakweg 50 jaar geleden.

Ouder zijn in je eentje is anders. Je moet vaker alleen beslissingen nemen, je hebt te maken met een andere financiële situatie, je hebt geen partner om (de leuke en de slechte) momenten mee te delen, ..

Laat je omringen door familie, vrienden, kennissen,…

Veel alleenstaande ouders zoeken en vinden steun bij familie, vrienden. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Alleen je kinderen groot brengen kan op veel momenten zwaar zijn. Het betekent niet automatisch dat het nadelig is voor je kinderen.

Alleenstaande ouders of alleenstaand ouderschap is ook niet voor iedereen hetzelfde. Er is geen enkele ouder in dezelfde situatie en met dezelfde achtergrond. Het is gewoon een leefsituatie en zegt niets over wie je opvoedingsstijl en vaardigheden.

En alleenstaand ouderschap kan ook positieve effecten meebrengen. Zo leer je bijv. talenten ontwikkelen die je anders nooit had ontplooid omdat je partner dit deed. Veel alleenstaande ouders zien ook voordelen. Na het beëindigen van een moeilijke partnerrelatie, is het een opluchting dat er minder conflicten in het gezin zijn. Als single mama of papa geniet je van je kinderen. Vaak ervaar je een warme en open sfeer in het gezin, heb je een goed contact met je kind. Sommige alleenstaande ouders zijn best trots dat ze alles alleen kunnen afhandelen en vinden het fijn om aan niemand verantwoording te moeten afleggen. 

dinsdag, april 30, 2013 - 09:50

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek