Veel gestelde vragen

Hoe maak ik van het oudercontact een boeiend gesprek?

Omer, papa van Noor (10) en Nermin (13): ‘Tijdens het oudercontact lijkt het wel of er nooit tijd genoeg is voor een goed gesprek. De leraar vertelt en mijn vrouw en ik zijn naar ons gevoel vooral aan het luisteren. Hoe kunnen we dit verbeteren?’
 
Het schooljaar sluit traditioneel af met een uitnodiging voor een oudercontact op de school. Vaak is de tijd voor zo’n moment beperkt. Als ouder krijg je soms het gevoel dat het een beleefdheidsbezoekje is, of dat vooral de leerkracht aan het woord is. Gebaseerd op de informatie op de website van Klasse vind je hier een aantal tips om het gesprek goed voor te bereiden.
 
Vertrek goed voorbereid.
 
Wat wil je zelf vragen? Zijn er zaken waarover je je zorgen maakt? Denk niet alleen aan onderwerpen die te maken hebben met de lessen. Ook hoe je kind zich voelt in de klas, of het vrienden heeft, een voortrekkersrol speelt of eerder op de achtergrond blijft, zijn allemaal dingen die je kan bespreken. In het lager onderwijs kent de leerkracht je kind behoorlijk goed.
Vraag ook hoe je kind zich voelt op school
 
In het secundair zien de leerkrachten de leerlingen veel minder vaak. Dan kies je best minstens voor een gesprek met de klastitularis en eventueel met de zorgleerkracht. Op de website van Klasse vind je een handige kijklijst die je kapstokken geeft om het gesprek aan op te hangen.
 
Een goede eerste indruk
 
Je krijgt geen tweede kans om een eerste indruk te maken. Begroet de leerkracht vriendelijk, zoek oogcontact en glimlach. Een betrokken houding is de start voor een open gesprek, ook als je straks moeilijkere thema’s wil bespreken of kritiek hebt. Ben je nerveus voor het gesprek? Neem je partner of iemand die je vertrouwt mee. Een briefje met enkele trefwoorden over wat je wil aankaarten, geeft je iets om op terug te vallen.
 
Tijd voor een compliment
 
Leerkrachten staan er elke dag opnieuw om je kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Het is geen evidente job en velen onder hen zijn erg begaan met de schoolcarrière van je kind. Het komt de sfeer zeker ten goede als er ook plaats is voor een compliment van jouw kant.
 
Kritiek op je kind?
 
Kaart de leerkracht een probleem met je kind aan? Vat dit niet op als een persoonlijke aanval. Hij of zij wil je helpen om samen naar een oplossing te zoeken. Laat de leraar uitspreken en vat samen wat er gezegd werd, zodat jullie zeker weten dat jullie het over hetzelfde hebben. Vraag om verduidelijking of concrete voorbeelden. Herken je de situatie? Dan kunnen jullie op zoek naar een aanpak. Vind je de kritiek onterecht? Vertel dan wat jij thuis ziet en voelt. Weet ook dat sommige kinderen zich thuis anders gedragen dan op school.
 
Heb je zelf een bedenking?
 
Heb je zelf kritiek over de aanpak van de school of de leerkracht? Denk goed na over de wijze waarop je dit formuleert. Tracht de opmerking onmiddellijk bij de juiste persoon te brengen. Als je je commentaar op een beleefde manier brengt, zal de betrokkene zich minder snel aangevallen voelen. Zoek naar concrete voorbeelden om je kritiek toe te lichten.
 
De leraar is de hele tijd aan het woord?
 
Je mag hem of haar gerust beleefd onderbreken om je eigen inbreng in het gesprek te doen. De leerkracht is de expert op onderwijsvlak, jij kent je kind het beste.
Leerkracht en ouders zijn evenwaardige gesprekspartners
Jullie zijn evenwaardige gesprekspartners. Een verschillende visie tussen thuis en school hoeft geen probleem te zijn, het vraagt wel overleg.
 
Anderstalige ouders
 
Spreek je niet zo goed Nederlands? Wees er open over en vraag of de leraar in een rustig tempo wil spreken en moeilijke woorden wil vermijden. Vraag door als je iets niet begrijpt. Je kan een vertrouwenspersoon meevragen om te vertalen, of misschien is er wel een talenleerkracht die wil bijspringen om waar nodig iets te verduidelijken in het Frans of Engels. Scholen zijn zelf ook vaak op zoek naar een goede manier om met anderstalige ouders te communiceren en hebben hulpmiddelen als een pictogrammenboekje, foto’s of doen beroep op een tolk.
15/06/2016

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Niet gevonden wat u zocht? We helpen je graag verder.

oudercontact vrouw aan tafel met man