Veel gestelde vragen

Praten met je kind over gedrag bij vrienden?

Mijn zoon (11 jaar) had al van in de kleuterklas één boezemvriend. De laatste tijd lijkt de vriendschap echter bekoeld en laat mijn zoon zijn vriend nu helemaal links liggen. Ik vind dat mijn zoon eigenlijk heel onbeleefd en weinig respectvol omgaat met die jongen. Hoe maak ik hem duidelijk dat je ook als je geen vrienden meer bent je toch nog altijd respect moet hebben voor anderen?

Praten

Dat je als ouder belang hecht aan respect en beleefdheid is belangrijk, want dit zijn inderdaad waarden om je kinderen mee te geven. Heb je een idee waarom je zoon dit gedrag vertoont? Is er misschien een voorval tussen de twee vrienden geweest waar jij geen weet van hebt? Je maakt je er duidelijk zorgen over, dus is een gesprek over deze vriendschap zeker een goed idee.

Zonder vooroordelen

Om met je kind over een moeilijk of gevoelig onderwerp tot een gesprek te komen is het belangrijk dat je je zonder vooroordelen opstelt en vertrouwen toont in hem. Vraag hem op een rustig moment bijvoorbeeld hoe het tegenwoordig gaat tussen hem en deze vriend. Door te luisteren naar je zoon en begrip te hebben voor zijn gevoel, kan je zijn gedrag misschien beter begrijpen. Als hij zich begrepen en gehoord voelt, zal hij misschien ook meer geneigd zijn om te luisteren naar jouw bezorgdheid.

Begrijpen is niet hetzelfde als goedkeuren

Kinderen van zijn leeftijd moeten nog leren rekening houden met anderen. Ook inschatten wat de gevolgen zijn van je gedrag en hoe dat voelt voor een ander, is nog een moeilijke opdracht. In dat leerproces kan je hem zeker ondersteunen door ook jouw bezorgdheden uit te spreken en te vertellen wat je voelt, nodig acht of belangrijk vindt. Samen met hem kan je de oefening maken hoe die andere jongen zich zou voelen bij je zoon zijn houding. Dat zijn gedrag nog een stukje leeftijdsgebonden is, wil natuurlijk niet zeggen dat je het zomaar moet aanvaarden. Geef hem de kans om over zijn houding na te denken en zelf te beslissen hoe hij hier mee omgaat. En ook jouw gedrag is een model waarnaar je zoon stilaan zijn eigen normen en waarden zal gaan vormen.

29/04/2013

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Niet gevonden wat u zocht? We helpen je graag verder.