Veel gestelde vragen

Wat als mijn kind anderen pest?

Mijn dochter vertelt weleens over hoe zij en haar vrienden hard gelachen hebben om de stomme opmerkingen van een klasgenote, om de kleren die ze aanhad,… Ik weet dat niet iedereen met elkaar kan opschieten en dat dus ook mijn kind het met bepaalde leeftijdsgenoten minder goed kan vinden. Maar soms vraag ik me af of haar gedrag tegenover die klasgenote nog ‘aanvaardbaar’ is. Beseft ze wel dat ze dat meisje daarmee kan kwetsen?
 
Opgemaakt in samenwerking met Klasse

Als ouder denk je er liever niet aan dat je kind anderen zou pesten. Want mijn kind, schoon kind, toch? Als je zo’n verhalen opvangt, is het bovendien moeilijk inschatten of het om onschuldig plagen gaat, of om een pestsituatie. 

Oei, ben ik een pester?

Als je op één of andere manier signalen krijgt dat je kind anderen zou uitlachen, uitsluiten,… dan is het belangrijk om daar samen open over te praten. Mensen die pesten blijken de impact van hun pesterijen vaak te onderschatten. Ze beseffen dikwijls niet hoe slecht een slachtoffer zich voelt. Ze merken pesterijen op bij anderen, maar hebben de neiging om hun eigen gedrag te minimaliseren en hebben soms niet door dat ze een ‘pestkop’ zijn. Sommige pestkoppen beschouwen hun eigen gedrag als normaal: ‘zo gaat het hier in de groep nu eenmaal aan toe’.
 
Plagen of pesten?
Vraag je kind wat er precies gebeurt tijdens zo’n situatie (in de klas, in de jeugdbeweging, …). Leg het verschil uit tussen plagen (onbezonnen, zonder kwade bedoelingen, meestal van korte duur) en pesten (herhaaldelijk, kwetsend). Wijs op het verdriet dat pesten veroorzaakt. Probeer samen na te denken over hoe het slachtoffer zich zou voelen. Zeg duidelijk dat pesten op geen enkele manier OK is en vraag je kind om ermee te stoppen. 
 
Waarom pest je kind?
Vele pesters weten zelf niet waarom ze pesten. Probeer daarom met je kind op zoek te gaan naar de reden van het pestgedrag. Sommige mensen proberen via pesten een hoog aanzien te krijgen in de groep. In dat geval kan je met je kind zoeken naar alternatieven om ‘goed in de groep’ te liggen. Misschien is je kind erg handig en kan het anderen helpen bij het knutselen of in elkaar steken van dingen? Kookt je kind graag en wil het eens een zelfgemaakt vieruurtje meenemen voor de groep? Of kan je kind als geen ander een luisterend oor bieden? Het kan ook zijn dat het pestgedrag een manier is om frustraties te uiten of onzekerheden te verstoppen. Een pester heeft dan wel een grote mond, maar zit misschien niet goed in zijn vel. Sommige pesters zijn bovendien zelf slachtoffer van andermans pesterijen. 
 
Hoe dan wel?
Wanneer je meer zicht hebt op de reden waarom je kind anderen pest, kun je samen nadenken hoe je kind zich vanaf nu in zo’n situatie kan gedragen. Hoe kan hij omgaan met iemand die hij niet graag heeft? Wat kan ze doen wanneer er in de vriendengroep gepest wordt? Laat je kind ook nadenken over een manier om het goed te maken. 
 
Meer weten?
Op de website van Klasse voor Ouders vind je heel wat informatie over pesten terug, onder meer wat je kan doen wanneer je kind gepest wordt of anderen pest.
24/02/2014

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Niet gevonden wat u zocht? We helpen je graag verder.

Twee meisjes roddelen over een derde meisje.