Wat betekent een gsm voor je kind?

Je kan er niet om heen: technologie maakt een belangrijk deel uit van de samenleving van vandaag. Computers, gsm’s en nieuwe media horen er nu eenmaal bij. In dat opzicht kan het goed zijn om je kind te helpen hiermee te leren omgaan, in plaats van je kind ervan weg te houden. Een gsm of smartphone brengt immers heel wat niet evidente uitdagingen met zich mee: je niet laten misleiden door betalende diensten, je bewust zijn van (on)veiligheid op het internet, je gsm af en toe aan de kant kunnen laten liggen, … Bij alle nieuwe media gaat het eigenlijk steeds om het ondersteunen van je kind, normen en waarden bijbrengen, en samen praten over hoe je hier verstandig mee kan omgaan.

Anderzijds moet je je niet verplicht voelen om je kind een gsm te geven. Elk kind, elk gezin en elke situatie is anders. Elke ouder is bovendien expert over zijn eigen kind: jij kent je kind het best, dus jij kan het best een beslissing te maken over of je kind wel of geen gsm mag hebben. Misschien gelden er bij jullie andere regels of opvattingen dan bij andere gezinnen. Regels van andere ouders kunnen bij jou vragen oproepen en andersom. Dat is normaal en dat moet je kind aanvaarden: ieder gezin heeft zijn eigen stijl, en bij jullie gebeurt het zo.

Sinds 1 maart 2014 is er in België een verbod op de verkoop van gsm's die speciaal werden ontworpen voor kinderen jonger dan zeven jaar. Het gaat om mobieltjes in de vorm van een speelgoedje die een beperkt aantal knoppen hebben. Ook reclame voor gsm's voor die leeftijdscategorie is verboden. Het verbod wordt opgelegd om jonge kinderen, wiens hersenen nog volop in ontwikkeling zijn, te beschermen tegen stralingswaarde (SAR). Voortaan moet de stralingswaarde van elke gsm of smartphone vermeld worden, zowel bij de verkoop als bij reclame. Om het risico op slechte gezondheidseffecten door stralingswaarde te verkleinen, kan je kiezen voor een toestel met een lage SAR-waarde of kan je bellen met een oortje.

dinsdag, maart 4, 2014 - 16:31

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek