Wat kan je doen?

Om je kinderen zelfstandig te leren werken, is het belangrijk de huiswerkbegeleiding aan te passen aan de noden van je kind.  Ook als ouder heb je je sterktes en minder sterke kanten en bovendien zijn de verwachtingen van scholen ook verschillend.  Er is dus geen standaardpakket dat je als ouder kan doorlopen om te komen tot dé ideale huiswerkbegeleiding. Er zijn wel een heel aantal handvaten, tips van waaruit je kan vertrekken. Jij als ouder bent dé ervaringsdeskundige met betrekking tot jouw zoon/dochter. Jij kan dus deze handvaten, met wat creativiteit, aanpassen aan de noden van je kind en er dus uithalen wat voor jou als ouder én voor jouw zoon/dochter het meest zinvol is. 

Waar studeren?

 • Kies een plek waar je zoon/dochter zich goed voelt: sommige kinderen willen graag wat leven rondom zich, dan is een plekje aan de keukentafel ideaal. De meeste kinderen hebben echter nood aan volstrekte rust, dan is een rustige plek op de kamer meer aangewezen. Laat je zoon/dochter deze ruimte ook zelf inrichten.
 • Kies steeds dezelfde plek: het is belangrijk dat je zoon/dochter de studieplek associeert met het maken van huiswerk, het leren van lessen. Laat hem/haar dus niet werken in de zetel, op het bed, achter de computer want dit wordt geassocieerd met ontspanning en slapen.
 • Zorg voor zo min mogelijk afleiders: als je zoon/dochter snel afgeleid is (bv. een pen wordt een vogel die gaat vliegen, of een bouwinstrument) plaats de werktafel dan voor een kale muur en berg alles op in een schuif. Het strikt noodzakelijke materiaal (bv. balpen, meetlat) kan je in een potje op het bureau plaatsen. Schakel GSM, internet en TV uit: zorg voor duidelijke afspraken hierrond met je kind! Zeker voor tieners is dit laatste heel belangrijk.

Wanneer studeren ?

 • Zorg voor een vaste planning : door een vaste planning te maken weet iedereen wanneer er gestudeerd moet worden en wanneer niet. Met een schriftelijke planning wordt zwart op wit duidelijk dat er slechts een deel van de avond gespendeerd moet worden aan huiswerk en het andere deel aan ontspanning, fijne tijd met het gezin, tv, pc,… Dit alles zorgt voor minder discussies.  Overtuig ook je zoon/dochter van de voordelen (laat hem/haar eventueel zelf ook nog extra voordelen bedenken) of probeer het gewoon uit, zo leren jullie vanzelf wat het voordeel is. Bij leerlingen uit het secundair onderwijs is het heel belangrijk hen te betrekken bij het opstellen van deze planning. De kans op slagen is namelijk veel groter indien ze de planning zelf (of samen)hebben opgesteld en ze verantwoordelijk worden gesteld voor het opvolgen van deze planning.
 • Zorg voor een planning die realistisch, soepel, concreet, maar vooral ook intensief is.  
  Houd rekening met de planning van het gezin (tijdstip eten, beschikbaarheid ouders) en met de planning van je kind/tiener (capaciteiten, tempo, hobby’s).  
  Er moet ruimte zijn om wijzigingen aan te brengen bij onverwacht bezoek, een onverwachte extra grote toets,…
  Concreet betekent dat je  vastlegt  hoeveel uren, minuten er gewerkt zal worden aan welke toets, taak, oefening,…. Hoe lang je zoon/dochter met huiswerk bezig moet zijn, is afhankelijk van de leeftijd, de leerkracht en het kind. Vraag dit gerust na bij de leerkracht. Plan ook de pauzes concreet in. Laat je zoon/dochter maximum 1 uur aan een stuk werken (beter nog met blokken van 30, 40 of 50 minuten).  Werk met korte pauzes van 10 à 15 minuten en zorg ook dat deze pauzes actief zijn: buitenspelen, babbeltje slaan en dus geen tv, boek, pc,…
 • Zorg voor een evenwichtige planning: naast inspanning (studie), moet er ook voldoende ruimte zijn voor ontspanning en sociale contacten. Plan dus ook ontspanning en sociale activiteiten in je weekplanning in. De structuurkaarten gemaakt door Klasse kunnen eventueel helpen.

Orde en structuur

Indien je zoon/dochter problemen heeft met structuur in de studie, kunnenonderstaande tips je helpen.

 • Orde en structuur in mappen en schriften: werk bijv.  met een kleurclassificatiesysteem waarbij je alles van een zelfde vak in dezelfde kleur doet.
 • Orde en structuur in de boekentas: zorg voor een duidelijke regelmaat.  Leer je zoon/dochter bijv. om na thuiskomst onmiddellijk de boekentas helemaal leeg te maken (boterhammendoos op aanrecht, afval in prullenmand, te handtekenen papieren aan ouder geven, lesmateriaal op hoek van het bureau,…). Na het huiswerk (beter dan de volgende morgen) wordt gekeken in de schoolagenda welk materiaal de volgende dag nodig is.  Doe dit eerst een aantal keer voor aan je kind.  Laat je kind dit daarna zelf doen, maar houd nog wel een oogje in het zeil. Tenslotte geef je de volledige verantwoordelijkheid aan je kind. Bij tieners kan je bijv.. werken met een boekentaslijstje.
 • Rustig vertrekken en thuiskomen: zorg voor een duidelijke en vaste structuur ’s ochtends en bij het thuiskomen. Bedenk bijv. met je kinderen een letterwoord waarin alle stapjes (bv. schoenen uit, jas aan kapstok, boekentas leeg, handen wassen,…) te vinden zijn.

Welke studiemethode?

Een goede studiemethode omvat een aantal opeenvolgende stappen.  Het ontwikkelen van een goede studiemethode is iets waar je kinderen tijdens de schooluren heel wat tijd aan besteden.
Het is dus zeker niet de bedoeling dat jij als ouder ook nog een cursus “leren studeren” aan je kind/tiener geeft. Toch kan het in sommige gevallen goed zijn om ook zelf te weten op welke manier het best gestudeerd wordt. Op die manier kan je je zoon/dochter ondersteunen wanneer hij/zij aangeeft hier problemen mee te hebben. 

Motivatie

 • Zorg voor voldoende emotionele ondersteuning: ook al zit je niet dagelijks naast je zoon/dochter, of ook al vraagt hij/zij niet veel hulp bij het huiswerk, laat toch merken dat je hem/haar steunt bij de studie door af en toe vragen te stellen. Geef je kind ook vertrouwen in het eigen kunnen.
 • Probeer op huiswerkmomenten een werksfeer te creëren: voor het kind is het altijd fijn dat als hij/zij bezig is met het huiswerk, papa aan het koken is en mama bezig is met de administratie.  Zorg er dus voor dat je niet de hele avond ‘politieman/vrouw’ moet spelen bij het maken van het huiswerk: wees bovenal ouder in plaats van hulpleerkracht!
 • Punten zijn niet alles: we hebben snel de neiging om het resultaat, de punten, centraal te stellen en ook te gaan vergelijken met anderen. Probeer niet enkel het resultaat, maar ook de positieve inzet te belonen. Vergeet ook niet dat er buiten school nog heel wat andere zaken zijn waarin je zoon/dochter misschien uitblinkt (bv. een hobby): geef ook hiervoor voldoende aandacht en complimenten.
 • Stimuleer zelfstandigheid: het is heel belangrijk dat kinderen en zeker ook jongeren zelf veel suggesties mogen geven bij het uitwerken van deze huiswerkbegeleiding. Dit zal er zeker voor zorgen dat ze meer gemotiveerd zijn.

Wat als het moeilijk blijft?

Bij sommige kinderen zijn deze algemene aandachtspunten niet voldoende en is meer intensieve, op maat gemaakte begeleiding nodig. In zo een gevallen kan je best contact opnemen met de leerkracht om met hem/haar te bespreken of je de hulp van het CLB kan inschakelen. Ook het inroepen van externe hulp is mogelijk bv. van een leerlingbegeleider, logopedist, remedial teacher, psycholoog/pedagoog,…. Het CLB zal je vast enkele goede adressen kunnen bezorgen.

vrijdag, april 12, 2013 - 10:09

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek