Hoe belangrijk is de kleuterschool?

De kleuterschool legt een stevige basis voor een succesvolle schoolcarrière en wil kinderen alles meegeven om gelukkige en gezonde mensen te worden. Een mooi doel, maar wat betekent dat nu concreet?

De meeste ouders vinden dat in het kleuteronderwijs zowel ‘iets leren’ als ‘plezier’ belangrijk zijn. Deze ouders kunnen gerust zijn: aan allebei die zaken wordt volop gewerkt.

Een kleuterschool stimuleert het kind om zich breed te ontwikkelen zowel in motoriek, taal, sociale omgang, ….

Een aantal voorbeelden:

  • Een kind wordt op school geprikkeld om nieuwe dingen te proberen. Er ligt bijvoorbeeld ander speelgoed dan thuis of er is meer ruimte om te lopen, springen, klimmen, rollen,… Je kan kind op school zo van een ander aanbod proeven.
  • Kinderen leren heel vaak iets nieuws door andere kinderen na te doen. Je kind kijkt af van een ander kind hoe het een tekening kan maken of hoe het de jas kan aandoen. Als je kind bijvoorbeeld ziet dat een klasgenoot doorzet om een taakje af te werken, dan leert het om zelf ook niet te snel op te geven.
  • Als je kleuter naar school gaat, komt hij/zij in een nieuwe omgeving terecht. Zo leert hij/zij om zich in nieuwe sociale omgevingen thuis te voelen. Hij/zij leert zelfstandiger en zelfredzamer te worden.
  • Kinderen ontwikkelen vriendschappen op school. Het kunnen vinden met andere kinderen, samen kunnen spelen, ook ruzie kunnen maken en het dan weer bijleggen, je kind leert het in kleine stapjes.
  • Kleuters ervaren dat er afspraken worden gemaakt op school: je moet je beurt afwachten, opruimen als je gedaan hebt met puzzelen, luisteren als een andere kleuter iets vertelt,...
  • Kinderen leren emoties uiten en verwerken. Daar hebben leerkrachten veel aandacht voor. Zo leren kinderen dat emoties uiten goed is, maar dat zoiets niet zomaar op elke manier mag (boos zijn mag wel, maar als je dan andere kinderen schopt, doe je ze pijn en dat kan natuurlijk niet).
  • Kleuterleerkrachten weten welke begrippen kinderen kunnen vatten en brengen die spelenderwijs aan (groter/kleiner dan, voor/achter/naast, …). Die begrippen hebben ze nodig om later goed met bijvoorbeeld wiskunde van start te gaan.
  • Kleuterleerkrachten hechten veel belang aan de taalontwikkeling. Verhalen, liedjes, toneel, de vertelkring,… overal zijn gelegenheden om taal te leren. Kinderen die thuis een andere taal spreken, krijgen op school een echt taalbad Nederlands en dat komt hun schoolloopbaan ten goede.

Het ruime aanbod aan activiteiten in de kleuterklas bereidt je kind stap voor stap voor op de lagere school. Je kind kan een goede werk- en leerhouding ontwikkelen en leert op een speelse manier vaardigheden om te leren lezen, schrijven en rekenen. In de kleuterschool kan het aanbod ook afgestemd worden op wat een kind nodig heeft. Kleuters krijgen heel veel kansen om op hun maat ervaringen op te doen, bij te leren maar ook volop plezier te maken. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die van in het begin regelmatig naar de kleuterschool zijn geweest, beter voorbereid zijn op de lagere school en daar over het algemeen ook een groter succes ervaren. Regelmatig schoollopen heeft ook een positief effect op het zelfbeeld van kleuters, op zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Kinderen die niet of onregelmatig naar de kleuterschool gingen, vertrekken in de lagere school met een ‘achterstand’ en die is niet zomaar vlotjes in te halen.

dinsdag, april 2, 2013 - 13:24

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek