Wat kan je doen als je kleuter start met school?

Voor het eerst naar school is leuk maar ook heel spannend! Heb begrip als je kind er heel veel vragen over stelt, of op sommige momenten het allemaal veel te spannend vindt en geen zin heeft om te vertrekken.
Weet je zelf niet zo goed wat er op school allemaal gebeurt of ken je de leerkracht niet goed? Er zijn heel wat manieren waarop ouders en kinderen de kans krijgen om de school of de juf/meester beter te leren kennen. 

  • Op een 'open klasdag' mag je samen met je kind een kijkje komen nemen op school. Zo leer je de klas, de leerkracht en de klasgenootjes wat beter kennen. 
  • Aan het begin van elk schooljaar is er in vele scholen een infoavond voor de ouders. De leerkracht vertelt over het dagelijks leven in de klas en er worden ook afspraken gemaakt, bijvoorbeeld “wat moet er in het schooltasje” of “mag een jarige trakteren”.
  • Meestal is er in de loop van het jaar ook een oudercontact voor elke kleuter apart. Leerkrachten leren je kind goed kennen en vertellen graag hoe het gaat in de klas. Er is dan aandacht voor de ontwikkeling van je kind, maar zeker ook voor zijn gevoelens.
  • Als je tussendoor vragen hebt of ergens mee zit, ga dan gerust langs op school en spreek de juf of meester aan. Kleuterleerkrachten genieten er ook van als je iets leuks komt vertellen over je kind en ze waarderen het als je wat tips geeft om je kind gerust te stellen. Zelf aarzelen ze misschien om de eerste stap te zetten, maar ze vinden het zeker fijn om de ouders te leren kennen.
  • Voorleesoma, zwempapa, knutselmama of ‘taxichauffeur’,… in heel wat scholen zijn er kansen om zelf actief mee te doen. Heb je daar zin in, laat het dan weten aan de school!

Wat als je kind het niet fijn vindt op school?

Als je kleuter het niet fijn vindt, spreek dan de leerkracht eens aan. Misschien is de kleuter het niet gewend op school. Wanneer kinderen maar af en toe komen, is het moeilijk om te wennen aan de nieuwe omgeving. Ze leren de klasgenootjes niet kennen, de juf of meester blijft een ‘vreemde’, ze vergeten de afspraken, vinden hun weg niet meer op school, weten niet meer waar de kleurpotloden liggen, kunnen niet meezingen, … Daarom went je kind makkelijker als het regelmatig naar school komt. Probeer ervoor te zorgen dat je kind op tijd op school is. De dag start immers met een onthaalmoment: in een gezellige kring wordt het dagverloop voorgesteld, er worden afspraken gemaakt en kleuters krijgen de kans om zelf iets te vertellen.

Soms voelt een kleuter zich niet goed op school, ook al komt hij regelmatig. In dat geval zal de leerkracht samen met de ouders uitzoeken wat er aan de hand is en er dan ook iets aan doen. Bijvoorbeeld: rustmomenten inlassen voor een kleuter die vaak moe is, afspraken duidelijker maken voor een onzekere kleuter, uitdagende opdrachten bedenken voor een kleuter die alles snel beet heeft,…

Als ouder blijf jij heel belangrijk

Voor je kind naar school gaat, heb jij het als ouder al ontzettend veel geleerd. Dat stopt niet zodra je kleuter naar school gaat. ‘Thuis’ blijft voor je kind de belangrijkste basis. Door naar school te gaan, wordt zijn wereld wel groter en zijn ervaringskansen rijker. Je kan als ouder heel wat doen om de school en te ondersteunen.
Enkele voorbeelden:

  • Bemoedig en steun je kind, stimuleer het bij kleine dagelijkse probleempjes om zelf een oplossing te zoeken. Zelf schoenen of een jas aantrekken, neusje snuiten, zelf eten: het is fijn als je kind stappen zet naar zelfredzaamheid.
  • Toon interesse voor wat je kind doet op school: kijk samen wat er in de boekentas zit, geef dat knutselwerkje een mooie plaats,... Wees niet verbaasd als je kind weinig antwoordt op de vraag: 'Wat heb je gedaan op school?' Misschien helpt de vertelkaart van Klasse om de verhalen op gang te brengen. 
  • Voldoende slaap en gezonde voeding zorgen voor de energie die een kind nodig heeft om op school volop mee te doen.
  • Help je kind om zelfstandiger te worden: gemakkelijke kleding, zelf stappen i.p.v. de hele tijd in de buggy zitten, helpen bij kleine klusjes,...
  • Speelgoed met veel mogelijkheden prikkelt de fantasie en bevordert de taalontwikkeling. Speel regelmatig eens mee met je kind en praat samen over alles wat je doet. Ook voorlezen is een gezellige manier om taal te stimuleren.

De meeste kinderen ontwikkelen vanzelf als ze voldoende speel- en ervaringskansen krijgen. Kinderen verschillen wel in het tempo waarmee ze bepaalde vaardigheden aanleren. Het ene kind leert bijvoorbeeld wat sneller dan het andere of een kleuter is wel al heel taalvaardig, maar nog onhandig in zijn bewegingen.

Soms heeft een kind wat extra stimulans nodig. De school zal dat met jou bespreken. Maak je jezelf wat zorgen, spreek dan zeker ook de kleuterleerkracht aan. Samen kunnen jullie uitzoeken hoe je kind best kan gestimuleerd worden. De school heeft jou daarbij nodig en zal graag met je samenwerken. Jij kent als ouder je kind immers het beste!

dinsdag, februari 28, 2017 - 00:00

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek