Nieuws

Recht op antwoord. Kinderen, drugs en de wet. Informatie voor ouders

De brochure verzamelt 21 casussen uit de praktijk. Die casussen beschrijven situaties waarin ouders door het druggebruik van hun kind terechtkomen, en waarvan ze zich afvragen wat het wettelijk kader is. Een jurist geeft een zo helder en eenvoudig mogelijk antwoord op deze vragen.
Gezinnen met druggebruikende kinderen staan onder hoge druk. Een juridische aanpak brengt soms soelaas. Dan is het voor ouders belangrijk om weten welke juridische wegen men kan bewandelen.
De brochure bevat een selectie van de meest gestelde vragen van ouders. Downloadbaar op de website van VAD.
15/12/2015

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.