Nieuws

Spreek je thuis een andere taal dan het Nederlands?

Spreek je thuis een andere taal? Zeker blijven doen met je kind! raden experts aan.
Anderstalige kinderen leren makkelijker Nederlands als ze de basis van hun thuistaal beheersen. Daarnaast leren ze een taal vooral via gesprekjes met ouders over koetjes en kalfjes. De kleuters die dat soort gesprekjes niet vaak voeren lopen meer kans op een taalachterstand. 
 
Ook in een visietekst van Kind en Gezin over taalstimulering en meertaligheid bij 0- tot 6-jarigen staat dat. Deze richtlijnen zijn is gebaseerd op een onderzoeksrapport van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KULeuven. Lees meer over hoe je je kinderen taalrijk maakt in je thuistaal op de site van Kind en Gezin .  Ook op deze site vind je heel wat informatie over taalontwikkeling en meertaligheid.
 
Ook Klasse heeft aandacht voor het thema in deze reportage. 
18/04/2014

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
meertalig opvoeden