Opvoedtips

Creativiteit

Vanaf de lagere school worden kinderen vaak beoordeeld op hoe goed ze gestudeerd hebben of op hoeveel antwoorden ze juist hebben. Creatieve activiteiten zijn daarom heel belangrijk: het draait dan niet om presteren of leren, maar wel om jezelf uiten en experimenteren. 

Een kunst apart

Creatief bezig zijn is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Door te tekenen en knutselen krijgt een kind heel wat motorische vaardigheden onder de knie (vb. oog-handcoördinatie, fijne vingerbewegingen). Via creatieve activiteiten leert een kind zichzelf en zijn omgeving beter kennen. Het maakt kennis met verschillende kleuren, vormen en materialen en ontdekt wat het zelf aangenaam of mooi vindt. Iets maken is bovendien een manier om jezelf uit te drukken, gevoelens te uiten en iets te delen met anderen. In een tekening kan een kind weergeven hoe het zich voelt, waar het vanbinnen mee bezig is of welke zorgen en dromen het heeft. Voor kinderen die nog niet zo taalvaardig zijn, zijn knutselen en tekenen dikwijls een belangrijk communicatiekanaal.

Vrijheid blijheid

Een beestje maken van een WC-rolletje, herfstbladeren inplakken, een parelketting rijgen,… Je kan heel wat fantasierijke opdrachten bedenken om met kinderen aan de slag te gaan. Dat kan leuk zijn, maar het is minstens even belangrijk om een kind af en toe ‘vrij spel’ te geven om creatief bezig te zijn. Uit onderzoek blijkt dat veel kleurplaten inkleuren sommige kinderen onzeker kan maken om zelf iets te bedenken. Geef je kind daarom regelmatig ruimte om te experimenteren, vrij te tekenen of te krabbelen, te prullen met materiaal of te wroeten in zand of klei. Het zal misschien een minder mooi ‘werkje’ opleveren, maar je kind leert er veel door en beleeft er minstens zoveel plezier aan. 

Wat mooi!

Kinderen voelen zich vaak apentrots als je zegt hoe mooi je hun tekening vindt of hoe goed ze al kunnen kleuren. Maar eigenlijk geef je op die manier een oordeel over het resultaat. Sommige kinderen kunnen daardoor op lange termijn afhankelijk worden van de goedkeuring of bevestiging van anderen, in plaats van gesterkt te worden in hun zelfvertrouwen. Weet dat je een kind ook kan aanmoedigen door simpelweg interesse te tonen, te kijken wat het aan het doen is of even mee te spelen. Je kan je kind gerust een complimentje geven zonder de nadruk te leggen op het resultaat, bijvoorbeeld door te zeggen dat je ziet dat je kind veel plezier aan het maken is, dat het zich inzet, knap kan volhouden of nieuwe dingen durft uitproberen.
08/04/2015

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.