Opvoedtips

Pubers en alcohol

Vanaf welke leeftijd mag een kind alcohol drinken? Mag je dochter of zoon een aperitief proeven tijdens de feestdagen? En welke afspraken kan je hierover maken?

Leeftijd
Alcohol drinken stel je best zo lang mogelijk uit. Kinderen en jongeren zijn daar gevoeliger voor dan volwassenen. Uit onderzoek weten we dat het drinken van alcohol de ontwikkeling en de groei van de hersenen verstoort, vooral bij jongeren onder de zestien jaar. De effecten van alcohol zijn ook sterker omdat kinderen minder wegen dan volwassenen en omdat de lever nog niet gewoon is alcohol af te breken. Kinderen die vroeg beginnen met alcohol drinken, hebben bovendien een hogere kans om een drankprobleem te ontwikkelen op latere leeftijd.

Grenzen stellen
Hoe een kind met alcohol omgaat, zal mee bepaald worden door zijn temperament, de vriendengroep, de school,… Toch kan je als ouder ook invloed uitoefenen op het alcoholgebruik van je zoon of dochter. Zelf het goede voorbeeld geven, helpt hierbij. Bijvoorbeeld door zelf niet te drinken als je met de wagen rijdt. Het is best om je kinderen zelf geen alcohol aan te bieden. Je maakt daar best ook geen uitzonderingen op, ook niet met verjaardagen of feestdagen. Praat met je kind over drinken en maak duidelijke afspraken over wat kan en niet kan. Bepaal op voorhand welke sancties zullen volgen als je kind zich niet aan deze afspraken houdt. Maar weet daarnaast dat vooral belonen werkt. Dus geef complimentjes als je kind zich er wel aan houdt. Meer tips vind je op onze pagina over alcoholgebruik.

Wanneer je kind teveel drinkt
Hoe riskant het experimenteergedrag van je kind is, hangt niet alleen af van de hoeveelheid alcohol, maar ook van de omstandigheden (bijvoorbeeld drinken en met de brommer rijden) en de persoonlijkheid van je kind. Als je kind bijvoorbeeld erg impulsief of beïnvloedbaar is of zich niet goed in zijn vel voelt, dan is alcoholgebruik riskanter.
Praat met je kind en ga na waarom hij/zij teveel gedronken had. Doe dit op een rustig moment. Dus niet wanneer hij/zij dronken thuiskomt. Laat merken dat je echt luistert. Stel open vragen aan je kind. Bijv. door te vragen hoe het komt dat je kind in de verleiding gekomen is om te veel te drinken.

Hulp nodig
Gaat je kind herhaaldelijk over de schreef of heb je het gevoel de situatie niet meer onder controle te hebben, blijf dan als ouder niet alleen zitten met je zorgen. Praat erover met iemand uit je vriendenkring, met ouders die hetzelfde meemaken, met je huisarts, het CLB, de DrugLijn,...

05/12/2013

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.