Wat kan je doen?

Het kan iedereen overkomen dat de zorg voor een kind op een moment te zwaar wordt.

Je zenuwen staan op springen, je bent heel boos, ...

Meestal heeft dit te maken met een combinatie van vermoeidheid, een kind dat een moeilijke periode doormaakt (bv. met aanhoudende huilperiodes), ...
Je kan je zelfbeheersing verliezen door frustratie, vermoeidheid of boosheid zodat je een baby door elkaar wil schudden.
Schud een baby nooit.

Wat kan je wel doen?
Leg de baby op een veilige plaats (bedje, box,...).
Ga dan uit de buurt van de baby.
Vraag hulp om de zorg voor de baby (even) over te nemen: je partner, een buur, een grootouder, een collega,...
Zorg voor jezelf: Hoe kan jij je rust terug vinden? Wat heb jij nodig om de zorg voor het kind verder op te nemen?

Een kind beweegt of reageert niet meer.

Je kan in paniek raken als een baby niet meer beweegt of reageert.
Schud een baby nooit.

Wat kan je wel doen?
Wrijf stevig over de voetjes, blaas in zijn gezichtje en praat.
Bel onmiddellijk het noodnummer 112 als je geen ademhaling en/of hartslag waarneemt of de oogjes opvallend rode adertjes vertonen.
Start zelf met reanimeren als je voldoende vertrouwd bent met reanimatie bij jonge kinderen.

Een kind verslikt zich ernstig.
Je kan in paniek raken als een kind zich ernstig verslikt of dreigt te verstikken.
Het helpt dan niet om het kind te schudden. Je brengt integendeel mee schade toe.

Wat kan je wel doen?
Grijp zelf in als je voldoende vertrouwd bent bent met EHBO voor jonge kinderen.
Bel onmiddellijk het noodnummer 112 als dat niet het geval.

Toch geschud?
Als een baby is geschud of als je dit vermoedt, ga dan onmiddellijk naar:

  •  Je behandelende arts als het kind in goede algemene toestand verkeert. Zelfs als er niet direct iets aan de hand lijkt, is dat nodig. Soms worden de gevolgen van het schudden pas later zichtbaar.
  • De dienst voor spoedgevallen als er alarmtekenen zijn, zoals braken, slaperigheid, een baby die moeilijk wakker te krijgen is. Leg uit wat er precies is gebeurd.

Laat schaamte of angst om wat er kan gebeuren je niet tegenhouden om hulp voor het kind te zoeken. Snelle hulp is belangrijk om zoveel mogelijk schade te voorkomen.

dinsdag, april 2, 2013 - 10:34

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek