Hoe belangrijk is het?

De belangrijkste reden om oog te hebben voor talenten is het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het zelfvertrouwen om eigen grenzen te durven verleggen. Als kinderen doorheen verschillende kleine dingen de kans krijgen om positieve dingen over zichzelf te ontdekken, geeft dit hen kracht: ‘dit is iets wat ik wil! Dit is iets wat ik kan!’ De impact van deze ervaringen mag niet onderschat worden! Het is duidelijk voelbaar in de manier waarop ze praten over deze ervaringen. Hun motivatie wordt hierdoor geprikkeld en zij worden ook sterker in het omgaan met fouten of kritiek.

Het belang van je talenten kennen hangt ook samen met de weg die je kind later, in zijn toekomst, wil en kan opgaan. De beslissingen die hij of zij dan moet maken bij studie- en beroepskeuzes is makkelijker als je jezelf goed kent en vooral kunt opnoemen wat je krachten zijn. Vaak echter telt hier nog steeds de maatschappelijke ordening van talenten, met Latijn (talen) en wiskunde bovenaan! ‘Probeer eerst zo hoog mogelijk, daarna kan je nog steeds zakken...’

Fijn als dit ook past bij jouw profiel! Toch zegt dit niet alles. Heel wat kinderen die goed scoren in onderwijs komen als ze verdere studie- en beroepskeuzes moeten maken voor een groot dilemma te staan. ‘Is dit wel wat ik wil met mijn leven? Wie wil ik zijn of worden?’

Voor anderen, met een negatieve schoolervaring (en vaak wel andere talentenkiemen!), is het des te belangrijk om je niet louter te laten leiden door wat je niet kan, maar ook een positieve keuze te kunnen maken vanuit wat jou bijzonder aanspreekt.

Het belang van jezelf goed te kennen en het gevoel dat je hier zelf ook richting aan kan geven, is heel belangrijk in onze sterk veranderde maatschappij. Er is nu immers veel meer nodig dan louter cognitieve talenten. Beeldende talenten bijvoorbeeld krijgen nu heel veel kansen in de film- en reclame-industrie. Elke verkoper weet dat de verpakking even belangrijk is als het product zelf. Ook in de digitale wereld speelt vormgeving een cruciale rol. En al deze mogelijkheden zijn nog heel erg groeiend.

De arbeidsmarkt is dan ook zeer complex en divers. Er ontstaan steeds nieuwe beroepen of ze krijgen nieuwe uitdagingen bij. Mensen moeten heel flexibel zijn. Onze kinderen kunnen terechtkomen in beroepen die nog uitgevonden moeten worden. Je kan en hoeft hiervoor niet alles te kunnen. Het belang van zelfsturing en ondernemingszin is dan ook niet te onderschatten.

Het is met deze snelle evoluties dan ook maatschappelijk belangrijk dat mensen weten waar hun talenten zijn en dat deze ook breed ingezet kunnen worden. Het is dan ook niet toevallig dat uitzendbureaus het woord talent gebruiken. In de discussies over de hervormingen van het secundair onderwijs speelt het talentverhaal daarom ook een grote rol.

Hoe kan je talentenkiemen ontdekken ?

Je kan talentenkiemen al heel vroeg zien in de ontwikkeling van kinderen.
In het spel dat jonge kinderen boeit, en vooral als je zelf meerdere kinderen hebt, zie je grote verschillen.
Sommigen zijn vooral gericht op taal en communicatie, anderen onderzoeken liever de wereld rond zicht of willen alles mooi ordenen en structureren, nog anderen willen vooral bewegen, en sommigen combineren al deze dingen. Dit kan wel evolueren over periodes, maar toch merk je bij het terugblikken dat er dingen zijn die je kind typeren. Het wijst op ‘een eigen manier van in het leven staan’ en kan wijzen op mogelijke talentenkiemen die ze verder kunnen ontwikkelen. 

Het is belangrijk te beseffen dat elke kiem nog moet groeien, de kans krijgen om verder te ontwikkelen.
Zo is het niet altijd de eerste die kan lopen, die ook hardloopkampioen wordt! Een talent is dus niet zomaar ‘een gave’. De motivatie om er steeds verder in te willen groeien is eigenlijk veel belangrijker.

Ook kan je steeds nog nieuwe kiemen ontdekken, kiemen die nog geen kans kregen om zich te tonen. Wie nooit een muziekinstrument in handen heeft gehad, weet ook niet hoe het voelt om er een melodie mee te maken. Wie weinig samen met anderen optrekt, ontdekt ook niet hoe ‘anders’ iedereen is en ervaart niet hoe boeiend dit kan zijn in samenspel.
Ook het kijken naar kinderen met specifieke zorgen (zoals dyslexie, ADHD, autisme) krijgt vanuit talenten een andere betekenis: vaak bezitten zij andere talenten, mogelijkheden die hun manier van zijn in een ander daglicht plaatsen.

Vaak is het erkend worden van je talentenkiemen door de groep, bijvoorbeeld klas- of leeftijdsgenoten, een belangrijke motor om het verder te kunnen en mogen ontwikkelen... of een rem?!
Negatieve ervaringen kunnen maken dat een kind beslist dat het een bepaald talent niet heeft, bijv. als het een opmerking krijgt over zijn tekentalent (‘jij maakt alleen kribbelkrabbel’). Het is zeer jammer als het kind hierdoor stopt met tekenen, hoewel hij het misschien wel graag doet? Ook als het nog niet zo vlot, met de nodige oefening en ondersteuning kan hij misschien wel beter worden. Ook een kind bijv. dat graag en goed rekent, kan uitgelachen worden als ‘blokbeest’ indien de sfeer in de klas niet toelaat talenten te waarderen.
Het kind durft hierdoor misschien zijn mogelijkheden niet meer te tonen, zelfs niet meer in te zetten (en dus niet meer te groeien).
In een positieve sfeer anderzijds kunnen kinderen elkaar sterk prikkelen en voeden in het verkennen van talenten. Door te zien hoe een vriend geniet van zijn talent, willen anderen dit ook wel eens proberen. Meer nog: kinderen leren door afkijken! Door talenten in te zetten in relatie met anderen, kan je samen verder groeien. Door elkaar rekenoefeningen laten uit te leggen, leren zowel de sterkere als de zwakkere rekenaar.
Als bijvoorbeeld het ene kind goed kan tekenen en het andere vlot is in taal, kunnen ze samen een prachtige poster maken! Merk op: dit staat heel ver van de competitie en concurrentie uit de talentenshows. Het tegendeel geldt: een mens heeft anderen nodig om te ontwikkelen!

Ons uitgangspunt is dat elke ontwikkelingsfase van het kind, elke nieuwe context (thuis, in school, in de jeugdbeweging, ...) nieuwe kansen biedt om talenten te ontdekken.
Ook volwassenen kunnen nog verder groeien en nieuwe dingen van zichzelf ontdekken die men nog nooit van zichzelf gedacht had, als je maar open blijft staan.
Om dit continue zoekproces te ondersteunen, werd in opdracht van het LOP Aarschot door CEGO de TalentenArchipel ontwikkeld. (zie ook:  www.talentarchipel.nl  ). Dit is een soort landkaart met negen ‘eilanden’, waarbij elk eiland symbool staat voor een (ontwikkelings-) domein waarop kinderen hun talenten kunnen verkennen. 

donderdag, april 4, 2013 - 11:35

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek