Wat is het?

Als we het hebben over talenten, willen we hier geen pleidooi houden voor talentenjachten om te zien waar jouw kind ‘het beste’ in is (en dit vaak in vergelijking met anderen). 
Voor ons ligt het accent niet op de prestaties (mijn kind kan goed ...), maar wel op de kracht om ergens voor te willen gaan (mijn kind doet graag ..., wil graag ...).
Door ons hierop te richten willen we een positieve dynamiek in gang zetten die naar boven haalt wat jouw kind zo ‘bijzonder’ maakt.

Hoe kan je kinderen ondersteunen in het ontwikkelen van hun mogelijkheden

We zoeken met andere woorden naar ‘talentenkiemen’.
Talentenkiemen verwijst naar groeimogelijkheden, kiemen die willen uitgroeien tot een bijzondere competentie en hiervoor alle kansen die de omgeving biedt opzoekt en aangrijpt.

Kernvragen zijn: Waar is de passie van je kind? Waar zit zijn kracht? Waar en wanneer zie je je kind ‘openbloeien’?

Met deze vragen gaan we in tegen het ‘tekort-denken’ in onze maatschappij, waarbij om het kind te stimuleren vooral zijn tekorten op de voorgrond staan.
Er wordt vooral gelet op wat het kind niet kan of niet doet.
Via extra inspanningen worden die tekorten dan zoveel mogelijk weggewerkt. Taal en rekenen zijn vaak de eerste domeinen die hierbij in het oog gehouden worden.
Met het talentverhaal willen we de eventuele zorgen niet onder tafel vegen, maar het hele kind in beeld brengen en vooral insteken op de energie en de (nog aanwezige) dynamiek in het kind.
Dit kan bewegen zijn of tekenen, muziek of ontdekkingen doen in de natuur, dingen uit elkaar draaien of iets organiseren en anderen leiden ... We willen het kind eerst en vooral de kans geven om te groeien vanuit wat hij al kan en vooral graag doet.
Kinderen, en vooral zij die het moeilijk hebben, horen te weinig dat ze best wel veel mogelijkheden hebben. Stimuleren van talent maakt kinderen sterker op een domein waarop ze zich goed voelen. Niet alleen kunnen zij met deze talenten later nog veel doen, ook heeft dit invloed op hun motivatie algemeen en de hele ontwikkeling! De ontwikkeling van een kind is immers niet in vakjes gedeeld. Er zijn linken tussen de verschillende domeinen.
Verschillende onderzoeken wijzen op deze linken: buitenspel heeft invloed op schoolprestaties, muziek hangt samen met wiskunde, motoriek met ruimtelijk inzicht, brede algemene kennis van de wereld beïnvloedt de taalontwikkeling, enz. ...

Met deze invalshoek van talenten is ‘elk kind een vat vol potentie’! Het kind mag ontwikkelen op eigen tempo en eigen kracht. Hoever we komen in ieders ontwikkeling is vooraf niet duidelijk - en misschien ook niet zo belangrijk -, wel dàt we op zoek gaan naar ieders talent en het alle kansen willen geven om te groeien.

De uitdaging die we aangaan is: hoe kan je (als ouder) kinderen ondersteunen in het ontdekken van talenten en het ontwikkelen van hun mogelijkheden? Hoe kan je de talentenkiemen van je kind verder kansen geven?

donderdag, april 4, 2013 - 11:35

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek