Wat kan je doen?

Grijp je groeikansen

Mama of papa worden op jonge leeftijd is en blijft een ingrijpende gebeurtenis en hoeft niet problematisch te zijn. Velen vinden al snel hun eigen weg. Anderen hebben daar meer moeite mee. Je bent immers nog jong en je wordt verondersteld je volwassen en verantwoordelijk te gedragen. Dit kan heel zwaar zijn en bij momenten teveel om alleen te dragen. Je kan vaak een steuntje in de rug gebruiken om je kwetsbaarheid om te zetten in kracht. Durf daarom hulp vragen of te aanvaarden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Iedereen laat zich natuurlijk liefst van zijn beste kant zien en daardoor reageer je misschien eerder verdedigend op een opvoedingsondersteunend hulpaanbod. Ook andere tienerouders zeggen al snel ‘ik kan het wel alleen, ik heb dat niet nodig’. Je ervaart immers al te vaak dat je onder de loep genomen wordt (blikken op straat, gefluister, …) en dat je – onterecht! - al op voorhand als minder goede moeder bekeken wordt.

Toch zijn er zeker mensen in jouw buurt die het beste met je voor hebben! Zij vertrouwen jou als jonge ouder en tonen – vaak met vallen en opstaan – ook begrip voor het feit dat je jong bent en blijft, ook al ben je nu mama of papa. Daarom gunnen ze je ook tijd en ruimte om af en toe nog eens ‘gewoon jong te zijn’. Goed zorgen voor jezelf is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen zorgen voor je kind.

Goed zorgen voor jezelf is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen zorgen voor je kind. 

Als je in je omgeving zoekt, vind je zeker iemand waarop je kan rekenen: geen betuttelende ‘bemoeial’, maar iemand die oprecht geïnteresseerd is in wie jij bent, uitdrukt hoe goed jij als mama of papa wel bent en zich met kennis van zaken betrokken toont in de opvoeding van je kind, zonder het van jou over te nemen. Je hebt het recht te ‘oefenen’ en zelfs om je eigen fouten te maken!

Als je je ondersteund voelt door je partner, je ouders, … of door professionele hulpverleners kan je de kracht vinden om te werken aan wie je bent, wat je kan en wat je wil. Je kan je oudervaardigheden ontwikkelen, terug naar school gaan of werk vinden en dit met respect voor je eigen keuzes hierin. Kijk eens rondom jou op wie je beroep kan doen voor sociale steun. Soms zijn een aantal van je ‘netwerken’ op de achtergrond geraakt. Waarom deze niet opnieuw betrekken, bijvoorbeeld je school of facebookvrienden?

Kans op een beloftevolle toekomst

Als je door de bomen het bos niet meer ziet, kan de volgende vraag je helpen ‘klaar zien’: “Als je morgenochtend wakker zou worden en alle moeilijkheden zouden opgelost zijn, wat zou er dan veranderd zijn?”. Dan kan je samen met een vertrouwenspersoon op weg gaan naar welke stappen nodig zijn om tot die verandering te komen.

Je kan ook werken aan je toekomstperspectieven en bijvoorbeeld ondersteund worden in het zelfstandig(er) worden, je diploma halen en/of werk vinden of in de opvoeding van je kind. De combinatie van werk/studie en het ouderschap heeft ook gevolgen voor ‘de band’ die je als ouder met je kind hebt en kan specifieke opvoedingsvragen met zich meebrengen. Ter illustratie een citaat van een jonge tienermoeder: “Sinds ik opnieuw naar school ga en regelmatig moet studeren, luistert mijn dochter niet meer. Zodra ik wil beginnen met m’n schoolwerk doet zij moeilijk en krijg ik dus de kans niet om te leren. Ik wil mijn school afmaken, en dat is zwaar. Ik wil ook niet dat mijn dochter hierdoor misschien te weinig aandacht krijgt. Maar ik wil haar later ook wel kunnen zeggen ‘haal je diploma als je een goed betaalde job wil; als ik dat zelf niet doe, zal zij mij dat misschien verwijten. Eigenlijk was ik school beu, maar nu ik haar heb, wil ik toch mijn diploma halen om ook haar toekomst beter te maken”. Dan kan je praten over hoe je best je aandacht verdeelt over werk/studies en kind, over hoe de band van studerende/werkende/werkloze ouders is met hun kind of over je voorbeeldfunctie.

Kans op mama of papa-zijn in het belang van je kind

Veel alleenstaande jonge mama’s kampen met vragen t.a.v. de vader van hun kind. Ter illustratie een citaat: “Ik zie er wel tegenop mijn zoontje te vertellen dat zijn biologische vader hem niet wilde. Eigenlijk hoop ik een nieuwe vriend te vinden die zijn papa wordt.”. Of nog, een jonge vader aan het woord: “Mijn ex-vriendin en ik zijn uit elkaar, maar ik wil wel mijn verantwoordelijkheid nemen als papa voor mijn kind. Hoe doe ik dat? Mijn ex houdt me op afstand en ook haar ouders moeten me niet” . Dan kan je praten over hoe je best omgaat met vragen van je kind over zijn (afwezige) vader, hoe je je kind de omstandigheden uitlegt waarin hij geboren is of over je rechten en plichten als ouders.

Steun bij opvoeden

Of je zit met direct opvoedingsgerelateerde vragen, zoals “Hoe gaan jullie om met kleine kinderen en snoepen? Zelf moet ik toegeven ook wel graag cola en chips te eten en dan laat ik onze kleine pruts meesmullen… is dat verkeerd? Soms durft hij ook weleens ongevraagd zelf een snoep uit de snoepkast te pakken”. Ook over gespreksonderwerpen zoals gezonde voeding, wat te doen bij ongehoorzaamheid, grenzen stellen, straffen en belonen, … kan je informatie en advies krijgen van al dan niet professionele opvoedingsondersteuners. Dit advies is ongedwongen. Het blijft jouw persoonlijke keuze. Jij kiest welk advies je ter harte neemt, … Het is en blijft jouw leven!

Of je kan ervaringen uitwisselen via internetfora of met andere (jonge) ouders. Een mogelijke uitwisseling kan zijn: “Mijn zoontje wordt 4 en hij mag van mij en m’n partner niet zoveel snoepen. Kinderen worden druk van suiker, dus soms is het beter om het te minderen en ik vind dat snoep een traktatie moet zijn en niet iets van het alledaagse. Ik snoep natuurlijk zelf ook soms (chocola!), maar dan is het ‘feest’, dan geniet hij mee. Hij vraagt wel meer, maar ‘nee’ is ‘nee’. Meestal probeer ik gezond te eten (fruitsnoepjes!) als voorbeeld voor hem. Dat is mijn mening, hoe denken jullie er anders over?”.

Vooral opvoedingshulp die gericht is op de praktijk van de opvoeding, blijkt voor vele jonge ouders aan te slaan. Het kan dus ook voor jou zinvol zijn om aan te sluiten bij een hulpprogramma gericht op (leren) contact maken met je kind, of ‘samen spelen’ in een ontmoetingsruimte voor ouders en kinderen.

Je kan ook steun vinden in ontmoeting met andere jonge ouders (zogenaamde ‘lotgenoten’) die voelen en weten wat je doormaakt. Je kan ook iets opsteken van elkaars ervaringen en vriendschappen sluiten. Dit kan door bijvoorbeeld deel te nemen aan een groepswerking van een inloopteam of een TEENS-tienermoederweekend.

Ondersteuning komt neer op het versterken van je ‘draagkracht’: dit is je sterkte om om te gaan met moeilijkheden (‘draaglast’), en om verder door te groeien. Dat kan als jij je veilig en gewaardeerd voelt door mensen die je vertrouwt. Zoek die dan ook op.

Leren begint bij imiteren. Zo kom je tot je eigen unieke rol als mama/papa. Ouder ben je niet, dat word je!

En onderschat vooral jezelf niet! Zeker als je jong bent, beschik je over ‘veerkracht’ en ‘hoop’ om kracht uit te putten. Hoop op een beloftevolle (nieuwe) toekomst voor jou en je kind(eren). Laat ook die kracht jou motiveren om het beste uit jezelf te halen als ouder. Stap voor stap kom je d’r wel om je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en in de opvoeding van je kind.

Elke ouder, ook de jonge, is immers zoekende – al dan niet expliciet - in wat echt belangrijk is om richting te geven (‘waarden’) in de opvoeding van zijn kinderen, hoe je dat het best aanpakt (‘opvoedingsmethode’) en welke persoonlijke kwaliteiten je moet bezitten om een ‘goede’ ouder’ te zijn. Gun jezelf de tijd en ruimte om te ‘leren’ uit ervaring. Naarmate je langer ouder bent, word je er steeds beter in, uit jezelf en door de goede voorbeelden van anderen te zien (ook hoe het niet moet trouwens). Leren begint altijd een beetje bij imiteren. Zo kom je tot je eigen unieke rol als ‘mama’ of ‘papa’. Ouder ben je niet, dat word je!

dinsdag, april 2, 2013 - 14:08

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek