Wat is het?

Kinderen die niets nieuws durven doen, angstig zijn bij onbekende mensen, moeilijk nieuwe vrienden maken, ... noemen we verlegen kinderen.

Verlegen kinderen weten niet wat ze aan moeten met niet vertrouwde situaties.
Verlegenheid is ook angst voor andere mensen. Er zijn veel situaties waarin kinderen geconfronteerd worden met vreemden waar ze bang voor zijn, of waar ze onzeker van worden.

Verlegen zijn is op zich geen probleem.

Vooral kinderen in de basisschoolleeftijd beseffen dat anderen hen kunnen beoordelen op van alles en nog wat: hun uiterlijk, hun gedrag, hun kleding, hun prestaties, enzovoorts. Een complimentje krijgen, voor de klas staan, of in het middelpunt van de belangstelling staan, is voor verlegen kinderen dan ook vreselijk. Ook jonge kinderen kunnen heel verlegen zijn. Soms zo erg dat ze in gezelschap van anderen niet eens meer praten.

Verlegenheid bij kinderen kan zich op verschillende manieren uiten:

  • Bedeesdheid
  • Blozen
  • Stotteren
  • Angst
  • Niets zeggen, terugtrekken in situaties die verlegenheid oproepen
  • Geremd gedrag
  • Bepaalde situaties vermijden
  • Zichzelf tekort doen

Verlegenheid is over het algemeen niet iets waarmee je geboren bent hoewel we er wel van mogen uitgaan dat de een er meer aanleg voor heeft dan de ander. Uiteraard is elk kind (en elke volwassene) wel eens verlegen. Verlegen zijn is op zich geen probleem. Als de verlegenheid bij je kind zo groot is dat het ongemakkelijk wordt, is het belangrijk je kind te helpen om met zijn verlegenheid om te gaan.

dinsdag, april 2, 2013 - 10:33

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek