Cyberpesten voorkomen

Om cyberpesten te voorkomen is de gouden regel hetzelfde als bij klassiek pesten: blijf betrokken bij je kind. Praat met je kind over wat hem of haar bezighoudt, maar ook over het online leven van je kind.

  • Toon interesse: wat doet je kind online? Met wie staat het in contact? Begeleid hen bij het respectvol en veilig communiceren online. De vuistregel: alles wat je niet in het echte leven zou zeggen tegen elkaar, kan ook niet op internet.
  • Afspraken rond schermtijd: hoeveel tijd je kind online spendeert, hangt af van heel wat factoren. De leeftijd van je kind, wat je kind online doet... Bij het thema mediaopvoeding lees je er meer over. Kijk ook kritisch naar je eigen schermtijd, en streef naar een goede balans tussen online en offline activiteiten voor het ganse gezin.
  • Bescherm de privacy van je kind: verken samen met je kind de leuke kansen die het web biedt. Bespreek ook de risico’s van internet zoals paswoorden doorgeven of foto’s delen zonder toestemming. Zoek samen uit hoe je privacy instellingen kan optimaliseren. 
  • Maak problemen bespreekbaar: vertel je kind dat het altijd bij jou of een andere vertrouwenspersoon terecht kan als er een probleem opduikt. Komt je kind iets vertellen, luister naar het verhaal zonder snel te oordelen of je kind verwijten te maken. Zo houdt je kind het vertrouwen in jou en durft het zich kwetsbaar op te stellen. 
  • Wees voorzichtig met wat je deelt over je kind: het internet kan je beschouwen als publieke ruimte. Post dus geen informatie die je kind in een kwetsbare positie brengt of kan misbruikt worden door derden. 

Tips voor ouders van een jongere

In de 'Veilig online' module over cyberpesten van de Gezinsbond komen ouders, jongeren en professionals aan het woord. Deze jongere werd zelf gepest, en vertelt wat ouders volgens hem kunnen doen om cyberpesten te voorkomen.

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden? Het Huis van het Kind helpt je op weg.

Vind het Huis van het Kind in je buurt.

Stel je vraag

Een vraag over opvoeden?  De Opvoedingslijn geeft een antwoord op maat.

Stel je vraag via het contactformulier.