Je rol als ouder bij pesten

Wat kan ik doen als ouder?

Rustig blijven en luisteren 

Het is een hele stap voor je kind om zijn verhaal te doen. Ook jij schrikt om dit te horen. Probeer rustig te blijven. Reageer niet onmiddellijk vanuit je emoties. Zeg tegen je kind dat je zijn moed bewondert en dat het altijd bij jou terecht kan.

Luister goed. Gaat het om een eenmalig voorval of om herhaald pesten? Gebeurt het op school en/of daarbuiten? Gaat het om één dader of om een groep? Om welke vorm van pesten gaat het? Door goed te luisteren en niet te oorden, voelt je kind zich serieus genomen. Maak je kind geen verwijten. Het is niet de schuld van je kind dat het gepest wordt. Zeg dat ook tegen je kind: 'Wie pest, gaat in de fout. Pesten kan niet. Ook niet als de persoon die pest, zelf problemen heeft.'

Sta dus 100% achter je kind. Toon dat je alles wil doen om het pesten te stoppen, maar dat je geen stappen zal zetten zonder die eerst met je kind te bespreken. 

Je kind dat gepest wordt, dat is enorm emotioneel. Soms moest ik sterker zijn dan ik eigenlijk ben. Het gaat er in de eerste plaats over dat je wil dat het pesten stopt. Het was niet mijn bedoeling om ook met de pester bezig te zijn, maar ik voelde dat ik geblokkeerd werd in mijn pogingen om mijn kind te helpen. Ik ben verder gaan zoeken: waarom doet de pester wat hij doet? Daarmee hielp ik niet alleen mijn eigen kind maar ook de pester.

Ik zag mijn kind ongelukkig worden. En toch duurde het maandenlang voor Semih vertelde dat hij gepest werd. Daarover voel ik me wel schuldig ja, dat ik niet meer aangedrongen heb om te weten wat er aan de hand was(Meryem, mama van Semih, 13 jaar)

Pesten los je samen op 

Pesten is een ingewikkeld probleem. Om pesten te stoppen, heb je iedereen nodig. Beloof je kind dus geen snelle oplossing. Bespreek met je kind wat je zou kunnen doen. Met wie kan je in gesprek gaan op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub? Welke informatie wil je delen? Onverwachte en drastische acties kunnen ervoor zorgen dat het pesten toeneemt en dat je kind nog meer geïsoleerd komt te staan.  

Door je kind te betrekken en het probleem samen aan te pakken, toon je dat de mening van je kind er toe doet. Je kind voelt dat het niet alles moet ondergaan. Wie gepest wordt, verliest de controle. Als je kind steun krijgt vanuit verschillende hoeken, voelt het zich gesteund. Bekijk samen wie je zal aanspreken: de (zorg)leerkracht, clb-medewerker, leider uit de jeugdbeweging of sportcoach. 

Mijn zoon werd zwaar gepest op school. Dan is zijn papa overleden, en mijn zoon kreeg een depressie. Hij is een hele tijd niet naar school gegaan; het ging niet meer. Sinds kort gaat hij terug naar school, en na de vakantie volgt hij een andere richting. We hebben er wel kunnen over praten op school. Het lijkt nu iets beter te gaan.

Doet je kind liever anoniem zijn verhaal? Dan staat Awel  klaar om te luisteren, via chat, mail of telefoon. 

Mijn zoon werd opgesloten en psychisch mishandeld op school. Ik zag geen andere oplossing dan hem thuis te houden van school. Want de directeur kwam niet verder dan de reactie ‘Dit mag niet gebeuren’ tegen de pestkoppen. We zijn veranderd van school, en ik praat veel met mijn kind, maar het laat zo een trauma na op je kind om dit alles mee te maken. 

Professionele hulp

Bij zeer ernstige feiten, ook bij cyberpesten, moet je zeker initiatief nemen. Richt je in de eerste plaats tot de school, het clb, de huisarts of een therapeut. Ook een klacht bij de politie is wenselijk als je kind bedreigd wordt bijvoorbeeld. Zorg dat je bewijsmateriaal hebt (printscreens van berichten, getuigenissen van omstaanders, verslagen van de arts...)

Pesten kan diepe sporen nalaten. Merk je dat je kind teruggetrokken blijft, sociale contacten uit de weg gaat of zich niet lekker in zijn vel voelt? Zoek dan professionele ondersteuning. Je vindt een overzicht van alle hulplijnen op Kies kleur tegen pesten.

Het is moeilijk om objectief te blijven als je zo emotioneel betrokken bent. Ik ben op zoek naar iets zodat mijn dochter terug de zonnestraal van vroeger wordt. Cursussen, trainingen… maar ik weet ze niet te vinden of er zijn lange wachttijden.

Bij mij is het pestverhaal bij de politie terecht gekomen. Plots was daar die aangetekende brief dat mijn kind moest langskomen. Gelukkig was de politieagent een ervaren persoon die wist hoe hij er mee moest omgaan. Hij heeft mijn zoon kunnen aanspreken. Want mijn zoon werd niet alleen gepest, hij ging ook zelf terug pesten. En dan moet je er samen uitkomen. Als je enkel bij je eigen kind blijft stilstaan, geraak je soms ook geen stap verder.

5 tips voor ouders van expert Gie Deboutte

VRT NWS in gesprek met expert Gie Deboutte. Bekijk wat je als ouder kan doen, en wat je beter laat.

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden? Het Huis van het Kind helpt je op weg.

Vind het Huis van het Kind in je buurt.

Stel je vraag

Een vraag over opvoeden?  De Opvoedingslijn geeft een antwoord op maat.

Stel je vraag via het contactformulier.