Wat als je kind anderen pest?

Je teleurstelling, verdriet of boosheid kan net zo groot zijn als je merkt dat je kind pest als wanneer het slachtoffer is.

  • Dreigen met straffen zal vaak het pestgedrag nog versterken en stimuleert je kind niet om na te denken over zijn gedrag. Zeg rustig maar duidelijk dat pesten niet kan, om geen enkele reden en op geen enkele manier.
  • Luister wel naar het waarom van het gedrag. Vaak begint een kind te pesten omdat het problemen heeft op school, in de knoop ligt met zichzelf of niet goed in zijn vel zit. Het is dan nodig om die onderliggende problemen aan te pakken. Toch mag je kind zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. Voor pestgedrag zijn er immers geen geldige excuses, zelfs niet de angst om zelf gepest te worden. 
  • Pesten verbergt vaak onzekerheid. Daarom is werken aan zelfvertrouwen ook voor de daders belangrijk.  
  • Vragen zoals ‘hoe zou jij het vinden als…’ helpen je kind om zich in te leven in de ander. Ga samen op zoek hoe je kind de schade of het geschonden vertrouwen kan herstellen. Contacteer de school, sportclub, jeugdbeweging... om te bespreken hoe zij het probleem aanpakken en welke rol jij als ouder kan opnemen in dit proces. Belangrijk is dat je kind voelt dat jij als ouder, het slachtoffer en de (klas)groep lijden onder het pestgedrag. Laat je kind zelf nadenken over wat het kan doen, zoals verontschuldigingen aanbieden aan het slachtoffer.
  • Praat ook over online gedrag: hoe gedraag je je respectvol op het internet? Maak duidelijke afspraken met elkaar.  Geef je kind ook de kans om te tonen dat het veranderd is. Stapsgewijs moet je kind terug kunnen rekenen op je vertrouwen.

Elke pester heeft ook een achtergrond, die je niet altijd onmiddellijk ziet of kent. Dat kind zit misschien ook niet goed in zijn vel, is onzeker. Ook daar moet je naar kijken. Er is altijd een achtergrond. Kinderen die gepest worden, beginnen vaak ook terug te pesten. En wie is dan nog in fout? Het is aan ons, volwassenen, om te zorgen dat de situatie niet erger wordt en in gesprek te gaan met alle partijen.

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden? Het Huis van het Kind helpt je op weg.

Vind het Huis van het Kind in je buurt.

Stel je vraag

Een vraag over opvoeden?  De Opvoedingslijn geeft een antwoord op maat.

Stel je vraag via het contactformulier.