Wat is cyberpesten?

Nieuwe media en de online wereld spelen een belangrijke rol in het leven van jongeren (en heel wat volwassenen). De grens tussen online en offline pesten vervaagt daardoor steeds meer. Alle manieren van pesten in de direchte omgang hebben wel een online variant. Ook in een chatgroep kan je iemand uitsluiten, beledigen of zwart maken. Ook online kan je iemand afdreigen, vernederen of seksueel kwaaddoen.

Cyberpesten kwetst harder

Cyberpesten komt minder vaak voor dan het klassieke pesten, maar is daarom niet minder zwaar om dragen. Vaak gaat het samen met offline pesten.

Wie online pest, voelt zich vaak nog machtiger: de pesterijen zijn langer en voor meer mensen zichtbaar. Het is anoniemer en de pester ziet niet rechtstreeks wat de gevolgen van zijn gedrag zijn. Voor slachtoffers is cyberpesten vaak extra zwaar. Het controleverlies is nog groter: de pesterijen komen sneller, zijn zichtbaarder, vaak anoniem en erg hevig. Het slachtoffer krijgt het gevoel dat hij of zij nergens nog veilig is. 

Cyberpesten in beeld

(bron: Medianest)

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden? Het Huis van het Kind helpt je op weg.

Vind het Huis van het Kind in je buurt.

Stel je vraag

Een vraag over opvoeden?  De Opvoedingslijn geeft een antwoord op maat.

Stel je vraag via het contactformulier.