Wennen in de kinderopvang

kinderopvang bijgesneden.jpg

Dit vat het mooi samen:

  • Voor het eerst naar de kinderopvang, dat is wennen voor je kind en voor jou. Neem er de tijd voor!
  • Laat je baby of peuter de nieuwe omgeving verkennen vanaf jouw veilige schoot. Zo zie jij ook hoe het er in de groep aan toe gaat.
  • Vertel zoveel mogelijk over je kind aan de kinderbegeleiders. Zo weten ze het snelst wat je kind graag heeft en hoe ze het kunnen troosten.
  • Wennen doe je stap voor stap. Door corona is het wenbeleid in de opvang vaak aangepast. Bespreek de mogelijkheden en ga op zoek naar alternatieven.
  • Afscheid nemen lukt het best door een vaste routine te hebben, begrip te tonen als je kind verdrietig is als je weggaat en duidelijk te zeggen wanneer je terug komt.
  • Kinderopvang en thuis kunnen elkaar versterken. Praat veel met de begeleiders en blijf niet zitten met vragen of bezorgdheden.

Voor het eerst naar de opvang? Een spannend moment voor de meeste kinderen en ouders. Vaak een eerste keer loslaten en je kind toevertrouwen aan nieuwe mensen. Ook voor je kind zijn het heel wat nieuwe ervaringen.
Wat kan je als ouder samen met de kinderopvang doen om de overgang vlot te doen verlopen? Heel wat, zo blijkt! Zowel voor je kind, jezelf én de kindbegeleiders is wennen een top-idee!  

Vanop de veilige schoot van mama en papa

Baby’s en peuters verkennen nieuwe situaties graag vanop de veilige schoot van mama of papa. Nieuwe mensen, stemmen, geuren en gewoontes: het bezorgt je kind wel wat stress. Door samen te wennen, kan je kind de vele nieuwe indrukken geleidelijk verwerken.Breng dus liefst eerst samen met je kindje enkele uren door in de opvang. Maak kennis met de gezellige drukte van de groep, de nieuwe slaap- en verzorgingsplek, het speelgoed,... Als ouder zie je hoe de opvang werkt en bouw je een band op met de begeleiders. 

Ook ik ga liever samen met een bekende naar een feestje waar ik niemand ken! Ik vond het dus logisch om mijn kind niet onmiddellijk alleen te laten in de opvang. (Daan, papa van Sterre, 11 maanden)

De handleiding van je kind delen

Jij kent je kind het best. Toon of vertel tijdens het samen wennen over de gewoontes van je kind. Welke zijn favoriete liedjes of speelgoed? Wat is het slaapritueel? Hoe eet je kind? Hoe troost je je kind? De begeleiders zijn erg blij met deze 'handleiding', het helpt hen om je kind snel thuis te laten voelen in de opvang.
Ga samen op zoek: hoe stemmen we de gewoonten in de opvang af op het ritme van jouw kind? Weet dat niet alles mogelijk is in de opvang. Zo zijn er veiligheidsrichtlijnen (bijv ivm veilig slapen) en het groepsgebeuren om rekening mee te houden. Kinderen kunnen ook wennen aan verschillende gewoontes, dat hoort ook bij het opgroeien: ‘Papa leest graag voor, mama puzzelt graag; thuis zingt mama dat liedje bij het slapengaan, in de opvang krijg ik een dikke knuffel’. Je helpt je kind ook door thuis gewoontes in te bouwen die de opvang makkelijk kan toepassen zoals drinken uit een zuigfles of inslapen in het eigen bedje. Kijk daarbij in de eerste plaats of jouw kind er al aan toe is. 
Tijdens de wenmomenten kan je een stukje 'thuis' meebrengen naar de opvang: vertrouwde geuren (een gedragen T-shirt dat naar mama ruikt, een sjaal van papa), een knuffel of muziekje van thuis, de vertrouwde slaapzak,..  

Stap voor stap

Viel dat eerste moment samen in de opvang mee? Dan kan je de wenmomenten geleidelijk uitbreiden: een paar uurtjes zonder mama of papa in de groep blijven. Uitbreiden met een fles of een dutje in de opvang, of een spelletje bij oudere kinderen. Zo wennen de opvang en je kind rustig aan elkaar en heeft de opvang tijd om onder meer het slapen extra op te volgen. 
Elk kind en elke ouder went op eigen tempo. Op wennen plak je best geen termijn. Bekijk samen met de opvang welke aanpak best past, zeker als je kind erg gevoelig is voor prikkels of specifieke zorg nodig heeft. 
Probeer vooral de eerste weken erg lange opvangdagen te vermijden. Op het einde van de dag hebben jonge kinderen nood aan het ontladen van de opgebouwde stress. Thuis is dan de veilige haven om bij te tanken.   
Je brengt je kind best ook voldoende dagen per week naar de opvang, om te vermijden dat ze elke week weer moeten ‘wennen’.  Ook als je kind lange tijd niet naar de opvang geweest is, of verandert van leefgroep is extra tijd en aandacht nodig.

Afscheid nemen

Ook het afscheid nemen kan je oefenen tijdens de wenperiode. Met een duidelijk afscheid raakt je kind niet verward als je er plotseling niet meer bent. Een vaste routine helpt hierbij: binnen komen, jasje uit, samen de kindbegeleider begroeten, even knuffelen en uitzwaaien. Trek voldoende tijd uit voor een rustig afscheid.  
Soms huilt je kind als je vertrekt. Dat mag, het toont dat je kind gehecht is aan jou. Toon begrip voor het verdriet, troost je kind en vertel wanneer mama of papa weer terug komen. En die brok in je keel bij jezelf toont vooral hoe verbonden je bent met je kleine hartendief.  

Met een gerust hart naar de opvang

Je kind voelt goed aan of jij vertrouwen hebt in de kindbegeleiders. Het is dus belangrijk dat jij je goed voelt bij de opvang. 
Blijf niet zitten met je vragen, bezorgdheden of opmerkingen.  De begeleiders zijn er ook voor jou als ouder en denken graag mee over mogelijke oplossingen. 
Door samen met de opvang in te zetten op een goede start wordt ook de kinderopvang een veilig haven waarin je kind met een veilig en vertrouwd gevoel kan ontdekken, spelen en leren. 
 
 

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden? Het Huis van het Kind helpt je op weg.

Vind het Huis van het Kind in je buurt.

Stel je vraag

Een vraag over opvoeden?  De Opvoedingslijn geeft een antwoord op maat.

Stel je vraag via het contactformulier.

Download pdf