Zelfmoord

zelfmoord bijgesneden

Dit vat het mooi samen:

 • Jongeren zijn op zoek naar zichzelf. Die zoektocht is soms zo ingewikkeld, dat negatieve gevoelens overheersen en zelfmoordgedachten ontstaan.
 • Zelfmoordgedachten hebben zelden één concrete oorzaak. Meestal is het een mix van persoonlijkheid, psychische problemen en een nare gebeurtenis.
 • Niet elke gedachte aan zelfmoord leidt ook tot een zelfmoordpoging. Het is wel belangrijk om signalen te herkennen en in gesprek te gaan.
 • Hoe merk je het? Je kind trekt zich terug, heeft stemmingswisselingen, slaapt slecht en doet uitspraken als 'het zou beter zijn dat ik er niet meer ben'.
 • Je vergroot de kans op zelfmoord niet door te praten over je ongerustheid.
 • Laat merken dat je er bent voor je kind, dat je wil luisteren. Ga niet onmiddellijk op zoek naar oplossingen.
 • Ga op zoek naar gepaste hulp. Probeer ondertussen goed voor jezelf te zorgen en heb ook aandacht voor de andere gezinsleden.

Help, mijn kind denkt aan zelfmoord 

Jongeren zijn op zoek naar zichzelf: wie ben ik? Hoe leid ik mijn eigen leven? Dat is niet altijd makkelijk. Soms voelt je kind zich erg onzeker en voelt het emotionele pijn. Worden die negatieve gevoelens zo groot dat je kind geen uitweg meer ziet, kunnen zelfmoordgedachten ontstaan. Een zelfmoord(poging) is dan een manier om aan de pijn te ontsnappen, rust te zoeken of geen last meer te zijn voor anderen.  

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een op vier jongeren recent aan zelfmoord denkt.  De signalen tijdig herkennen en in gesprek gaan, is een belangrijke stap in het veranderen van dat denkproces. µ

Waar komen die donkere gedachten vandaan? 

 Vaak denkt men dat de gedachte aan zelfmoord een duidelijke oorzaak heeft, zoals gepest worden of het einde van een relatie. Toch is het altijd een samenloop van factoren die tot zelfmoordgedachten leidt. Het hangt af van: 

 • de persoonlijkheid van je kind: impulsief zijn, heel introvert zijn, ongeremd zijn, zwart/wit denken,… 
 • psychische problemen: depressie, eetstoornis, autisme, borderline,… 
 • een nare gebeurtenis: liefdesverdriet, scheiding van de ouders, problemen op school, gepest worden op sociale media,… 
 • Als je kind dergelijke sombere gedachten heeft, wil dat nog niet zeggen dat hij zelfmoord zal plegen. Een omgeving (ouders, vrienden, familie, school) die ondersteunt en de weg vinden naar professionele hulpverlening, helpen enorm om je kind te beschermen tegen zelfmoordgedachten.  

 Hoe herken ik de signalen? 

Jongeren met zelfmoordgedachten geven meestal signalen:  

 • niet meer afspreken met vrienden 
 • slaapproblemen 
 • stemmingswisselingen 
 • meer conflicten 
 • uitspraken als ‘ik zie het niet meer zitten, ik wil hier niet meer zijn’ 

Neem dergelijke signalen altijd serieus. Het gaat niet altijd om zelfmoordgedachten, maar het toont wel dat je kind het moeilijk heeft en hulp nodig heeft.  

 In gesprek met je kind 

 Als je merkt dat je kind het zo moeilijk heeft, wil je als ouder alles doen om te helpen. Maar het roept ook veel vragen op. Wat kan ik doen, en wat doe ik beter niet? Toch hoef je niet bang te zijn dat praten over zelfmoord je kind op ideeën zal brengen die hij nog niet had. Maak tijd voor het gesprek en probeer rustig te blijven. Stel directe en open vragen en vermijd om je kind te veroordelen of gedachten te minimaliseren. Laat je kind merken dat je er voor hem bent. Door zoveel mogelijk de behoeften en gevoelens van je kind te benoemen, zal je kind zich meer begrepen voelen en meer openstaan voor wat je zegt. Geef zelf niet direct oplossingen, maar zoek samen met je kind naar manieren om zijn problemen aan te pakken. 

 Als blijkt dat er zelfmoordgedachten spelen, mag je er dieper op ingaan. Zo krijg je zicht op de ernst en oorzaken en kan je samen een aanpak uitwerken. Je kan bijvoorbeeld dingen in huis die je kind kan gebruiken om zichzelf pijn doen, verwijderen. Een volgende stap is om samen met je kind op zoek gaan naar gepaste hulp. Je huisarts kan je hierin bijstaan of je kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn. 

 Het ganse gezin leeft mee 

Een kind dat aan zelfmoord denkt heeft ook een stevige impact op jou en de overige gezinsleden. Je voelt onzekerheid, verdriet, angst en boosheid. Ook op sociaal vlak heeft dit invloed. Je zal minder tijd hebben om te ontspannen en te genieten. Praten met anderen over de problemen thuis is ook niet altijd eenvoudig. Ook je eventuele partner en de andere kinderen kunnen zich zo voelen, wat kan leiden tot verstoorde gezinsrelaties. De zoektocht naar professionele hulp voor je kind kan ook een hele uitdaging zijn. Daarom is het aangewezen dat je als ouder ook voldoende voor jezelf zorgt. Dit is belangrijk om in deze moeilijk tijd ook goed voor je kind te kunnen zorgen.  

  

Met dank aan dr. Alexandre Reynders (HIG Odisee) voor de input bij deze opvoedtip

 

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden? Het Huis van het Kind helpt je op weg.

Vind het Huis van het Kind in je buurt.

Stel je vraag

Een vraag over opvoeden?  De Opvoedingslijn geeft een antwoord op maat.

Stel je vraag via het contactformulier.