Ziekenhuis

ziekenhuis bijgesneden

Dit vat het mooi samen:

  • Zowel je kind als jijzelf voelen zich onzeker, bang, ongerust en machteloos bij een (gepland) verblijf in het ziekenhuis. Dat zijn normale reacties op een stresserende situatie.
  • Jij bent de veilige haven voor je kind. Blijf zoveel mogelijk in de buurt.
  • Vraag uitleg aan de arts en zorg dat je alles begrijpt. Zo kan je in eenvoudige woorden aan je kind vertellen wat er zal gebeuren.
  • Gebruik een kinderboek, foto's, een mapje van het ziekenhuis... om je kind voor te bereiden op het ziekenhuis.
  • Gaat het over een langer ziekenhuisverblijf? Zorg ook voor jezelf, vraag af en toe of iemand anders enkele uurtjes bij je kind kan blijven.
  • Ook je eventuele partner en andere kinderen leven mee. Betrek hen ook.

 

Je kind in het ziekenhuis 

Je kind naar het ziekenhuis, voor even of voor lange duur? Veel kinderen zijn dan onzeker of bang. Ook jij als ouder voelt je vaak ongerust, machteloos, onzeker en angstig. Het zijn heel normale reacties op een ongewone en stresserende situatie. Het medische deel geef je uit handen, maar gelukkig kan je als ouder nog heel veel betekenen in de ondersteuning van je kind.  

Veilige haven 

Als ouder ben jij de veilige haven voor je kind in een onbekende situatie. Probeer dus zelf kalm te blijven. Die rust straalt zeker af op je kind. Blijf je erg gespannen, dan is het goed om daar iets over te zeggen. Kinderen voelen heel goed aan dat papa of mama nerveus zijn. ‘Ik vind dit ook allemaal erg spannend’ is dan beter geformuleerd dan ‘Ik ben erg ongerust’.  

Blijf zoveel mogelijk in de buurt. Vertrouwde rituelen bieden steun: een verhaaltje voor het slapen gaan, de knuffel van thuis of samen naar een favoriet TV-programma kijken.  

Eerlijke antwoorden 

De medische begrippen zijn vaak moeilijk te begrijpen. Vraag (opnieuw) uitleg aan de artsen en verpleegkundigen als je iets (nog) niet begrijpt. Zo ben je ook voorbereid op de vragen van je kind. Gaat het over een geplande ziekenhuisopname, bereid je kind dan al voor op wat gaat komen. Hoe ziet een ziekenhuiskamer eruit, welke routines zijn er, wanneer kan er bezoek komen en op welke momenten ben jij als ouder in de buurt. Je kind heeft recht op eerlijke en begrijpbare antwoorden. Vertel erbij wat pijn kan doen en welke onderzoeken soms vervelend zijn. Je kind kan hierdoor boos, angstig of onrustig worden. Het is goed om die emoties toe te laten en erover in gesprek te gaan.  

Van baby tot tiener, een ziekenhuis maakt indruk 

  • Je baby is tijdens een ziekenhuisverblijf gebaat bij veel extra knuffels en een rustige sfeer. Als het kan, verzorg je baby zoveel mogelijk zelf: badje, verluieren, voeden,…  
  • Peuters en kleuters hebben een levendige fantasie. Dit kan leiden tot een vertekend beeld: ze zien het ziekenhuis als straf bijvoorbeeld. Een kinderboek kan helpen om dingen uit te leggen. Pas je woordgebruik aan: spreken over ‘een slangetje’ in je neus kan je kind doen denken aan een echt dier, ‘een buisje’ is minder voor interpretatie vatbaar. Ook een (rollen)spel geeft je kind de kans om zaken te verwerken en te begrijpen.  
  • Jonge kinderen beleven de wereld via al hun zintuigen. Vertel je kind wat het zal ruiken, voelen, horen, proeven en zien. Geef je kind zoveel mogelijk zelf controle: wat gaat er mee in het koffertje, welk spelletjes spelen we, welk beleg wil je op je boterham,… Praat ook eens over de leuke momenten in het ziekenhuis: de cliniclowns komen langs, je kind kan eens skypen met de ganse klas, midden op de dag TV kijken,… 
  • Tieners en adolescenten  hebben baat bij veel uitleg: waarvoor dient de behandeling of prik, wat gaat er concreet gebeuren en wat het kind zelf mag/moet doen tijdens de behandeling. Pubers hebben nood aan privacy, dus zoek uit hoe dat kan in het ziekenhuis. Praten over gevoelens is niet altijd evident voor je puber. Laat merken dat je wil luisteren, en wees begripvol voor stemmingswisselingen. Vrienden zijn erg belangrijk op deze leeftijd. Nodig hen uit voor een bezoek of een chatgesprek.  

Heeft het ziekenhuis eigen hulpmiddelen, bijvoorbeeld een fotomap met foto’s en uitleg over onderzoeken en routines? Of kan je in gesprek gaan met de pedagogische ondersteuners in het ziekenhuis? Bevraag voor je eigen gemoedsrust ook de kindgerichtheid van het ziekenhuis: kan je als ouder bij je kind blijven bij het onder narcose brengen of op de uitslaapkamer? Kan je overnachten in het ziekenhuis (rooming-in)? Is er een aparte kinderafdeling? Een aparte speelafdeling?  

Broers en zussen kunnen ook vragen hebben of ongerust zijn. Een luisterend oor en betrokkenheid zijn ook voor hen belangrijk.  

Ontspannen helpt 

Enkele eenvoudige ontspanningsoefeningen op voorhand oefenen kan je kind helpen om rustig te worden tijdens een onderzoek. Je ademhaling onder controle krijgen of de pijn wegblazen kan je samen oefenen door eenvoudige technieken.  

Bewaak je eigen grenzen 

De tijd aan een ziekenhuisbed gecombineerd met de zorgen kan voor jou als ouder zenuwslopend zijn. Bouw wat tijd in voor jezelf, en schakel iemand in die je vertrouwt om even je plaats naast je kind in te nemen. Je hoeft ook niet aan elke bezorgde omstander de volledige uitleg te doen. Een digitale update via mail of in een chat bereikt veel mensen tegelijkertijd en bespaart jou een pak tijd.

 

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden? Het Huis van het Kind helpt je op weg.

Vind het Huis van het Kind in je buurt.

Stel je vraag

Een vraag over opvoeden?  De Opvoedingslijn geeft een antwoord op maat.

Stel je vraag via het contactformulier.